Waarom een openluchtklas ?

ONZE DOELEN 

Socialisatie en integratie in een bredere wereld (maatschappij, cultuur, natuur, ...)

Het vinden en ontdekken van de persoonlijke identiteit

Het ontwikkelen van ruimere motorische vaardigheden

Leren leven in gemeenschap buitenshuis: sociale vaardigheden

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING

Even geen vakkenonderwijs maar totaliteitsonderwijs

Actief leren, ervaringsleren

Opdracht gestuurd leren

Voordelen van een leerwandeling: ervaren, waarnemen, verwoorden, onderzoeken, verwerken.

Groepsvorming, samen leven

Leefregels leren hanteren

Zelfstandigheid bevorderen

Aanscherpen van verantwoordelijkheidszin

Share