Woordje van de directeur

 

Beste ouders,
Binnenkort vertrekken de leerlingen
van de derde graad op openluchtklas
naar Durbuy.
Openluchtklassen kunnen worden samengevat als klassen
buiten de muren van de school.
De leerkrachten trekken er met hun kinderen een week op uit,
weg van de vertrouwde omgeving.
Door de vele leerwandelingen kan de dag niet worden opgedeeld
volgens het gekende uurrooster.
De klassieke  schooldagen verdwijnen.
Dat betekent echter niet dat er niet wordt geleerd.
De combinatie van bewegingsopvoeding, openluchtleven, natuurverkenning,
cultuur en recreatie maakt het voor hen enorm boeiend.
Inzichten en vaardigheden worden verworven vanuit concrete ervaringen en activiteiten.
Ook bieden ze heel wat kansen tot relationele vorming.
Er zijn immers heel wat momenten die je tijdens een klasdag niet samen beleeft:
het opstaan, het slapengaan,
het samen eten, ...
De leerkracht speelt graag in
op deze momenten die niet in het gewone schoolleven voorkomen.
Op openluchtklas leren leerkracht
en leerling elkaar dan ook op een heel andere manier kennen.
Kinderen worden een stuk zelfstandiger en leren samenwerken en rekening houden met elkaar.
Een openluchtklas begint op school.
Een dergelijk avontuur wordt zorgvuldig gepland.
Het project beperkt zich immers niet tot die vier dagen.
Zowel op praktisch als inhoudelijk vlak is er heel wat voorbereiding nodig.
Ik wil tenslotte aan de kinderen en leerkrachten een prachtige periode toewensen met veel onvergetelijke mooie momenten.

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Medische fiche

Share