Woordje van de directeur

 

Openluchtklassen zijn meer dan zomaar weg zijn van de school.
Een week samenleven met de kinderen is een gelegenheid
om de mogelijkheden van elk kind te ontdekken.
Opstaan, zich wassen, zich aankleden, eten, zich handhaven in een grote groep,...
dingen die we in een klas niet kunnen observeren en toch een belangrijk deel vormen in het leven van elk mens.
De kinderen leren ook hun leerkracht kennen in een ruimer kader.
Op openluchtklassen ben je meer dan de persoon die begeleidt
in het proces van kennis verwerven.
De verhouding leerkracht-leerling blijft bestaan.
Toch krijgen beiden een andere kijk op elkaar
en ontdekken ze bij elkaar aspecten die in een gewone klassfeer
verborgen blijven.
Daarom wil ik iedereen daar in Durbuy een prettig en zonnig verblijf toewensen.

Kristof Vancaudenberg

Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart
trekken we met de leerlingen van de derde graad op openluchtklas te Durbuy.
37 jaar geleden trokken we voor het eerst op openluchtklas met de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar. Plaats van bestemming was Voeren.
Het jaar daarop trokken we naar Sart-lez-Spa.
Na enkele jaren besloten de leerkrachten van de tweede graad om ook
met hun kinderen op openluchtklassen te trekken.
Zij namen Voeren als locatie over van de derde graad
en voegden daar Oostduinkerke aan toe.
De leerlingen van de derde graad trokken dan maar naar Brugge.
Na een 8-tal verblijven in Sart-lez-Spa werd er gezocht naar een alternatief
dat uiteindelijk gevonden werd in het prachtige Durbuy.
Dit hele gebeuren kan enkel gerealiseerd worden
dankzij dol enthousiaste leerkrachten die aan dit project heel wat van hun vrije tijd spenderen. Een openluchtklas kan immers alleen maar slagen dankzij een degelijke voorbereiding en talrijke bezoeken vooraf.
Gelukkig beschikken we op onze school over een team dat voor 100%
achter dit project staat en er zich dan ook volledig voor geeft!

Medische fiche

Share