Aanpassing huishoudelijk reglement

In bijlage vind je het aangepaste huishoudelijk reglement (geldig vanaf 01 sept 2013). Wat werd er aangepast?   

- De ouderbijdragen werden geïndexeerd. Voor een half uur betaal je nu bv. 0.95 euro. Voor een consumptie 0.44 euro (vanaf nu enkel soep op woensdagen en vakantiedagen).

- Administratiebijdrage: Ieder gezin betaalt een administratiebijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone tarief betalen, bedraagt dit 20 per schooljaar. Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van 10 per schooljaar. Deze vergoeding wordt aangerekend op de eerste factuur van het schooljaar.

Waarom deze administratiebijdrage? “Landelijke Kinderopvang is genoodzaakt om een bijdrage te vragen aan de gezinnen voor de administratiekosten van de buitenschoolse opvang omdat de Vlaamse overheid reeds drie jaar de werkingskosten onvolledig indexeert omwille van besparingen. LK kan deze tekorten in subsidiëring niet zelf dragen. De bijdrage dient om de administratieve kosten van inschrijving, facturatie, fiscaal attest en online reserveren te vergoeden.”

- Facturen worden automatisch via mail of zoomit verzonden. Enkel ouders die geen e-mailadres hebben kunnen hun facturen nog via de post ontvangen. Bij vragen hieromtrent neem je best contact op met Sylvia of Jill.

- Kosteloos annuleren voor een vakantie- of schoolvrije dag kan vanaf september tot en met donderdag 12u van de week voorafgaand aan de opvangdag (net als bij de inschrijvingen).

Share