Evaluatie huiswerk

We zijn op 02 september gestart met huiswerk meteen na school. Dat verloopt vlotjes en wordt regelmatig geëvalueerd tijdens onze tweewekelijkse teamvergaderingen. Wel kwamen we de voorbije weken tot de volgende vaststellingen:

-          Het is heel erg druk bij de lagere school kinderen en heel erg rustig bij de kleuters.

-          De kinderen van het eerste leerjaar vinden niet altijd aansluiting bij de grotere kinderen

Daarom hebben we besloten om de kinderen van het eerste leerjaar vanaf maandag 30 september terug samen met de kleuters te laten spelen, om hen dit overgangsjaartje als kleuter/lagere schoolkind te gunnen en zo het evenwicht in het aantal kinderen dat zich aan beide kanten bevindt te herstellen.

Voor het huiswerk heeft dit geen gevolgen: de kinderen (van het 1e lj) die huiswerk willen gaan maken, kunnen dat doen om 15u45 en kunnen om 16u30 aansluiten bij de kleuters om koek en drank te nuttigen. De kinderen (van het 1e lj) die geen huiswerk willen maken, gaan spelen en vangen mee koek en drank aan op het moment dat alle kleuters ingeschreven zijn. Maar dit alles aan de kant van de kleuters.

Wij proberen de overgang zo vlotjes mogelijk te laten verlopen voor alle kinderen. Heb je een kind in het 1e leerjaar? Vertel dan al even dat het terug naar de kleuters mag.

Huiswerktoezicht

Wij vangen dagelijks heel wat kinderen met plezier op in onze opvanglokalen. Om in orde te blijven voor de zorginspectie moeten we echter op korte termijn zorgen voor een aanzienlijke daling van het aantal kinderen dat tegelijk in onze lokalen aanwezig is. Aangezien het huidige huiswerklokaal niet conform is met de wetgeving, zijn we op zoek gegaan naar een alternatief.Daarom starten we op dinsdag 03 september, met huiswerktoezicht, in de refter van de derde graad van de Gemeentelijke Basisschool (vroegere lokalen van de muziekschool).

De regeling is als volgt:

Direct bij het toekomen in de opvang worden er twee rijen gevormd:

o   Eentje met kinderen die huiswerk willen maken, buiten voor de deur van de refter van GBS (zij komen NIET mee naar binnen).

o   Eentje met kinderen die in de opvanglokalen blijven spelen.

De kinderen die huiswerk gaan maken, worden op een aparte lijst geregistreerd. Als ze het huiswerk verlaten, worden ze op de gewone lijst overgeschreven. 

Er zijn dus 2 mogelijkheden als je je kind komt ophalen in De Polder:

1)      Het kind staat ingeschreven op de gewone lijst, het is dus GEEN huiswerk gaan maken (of heeft het huiswerk verlaten) en bevindt zich in de opvanglokalen.

2)      Het kind staat NIET ingeschreven op de gewone lijst. Je vindt je kind in de refter waar het huiswerk is gaan maken.

Voor ALLE kinderen die kiezen voor huiswerk geldt:

1)      1e, 2e en 3e leerjaar: zij mogen om 16u30 het huiswerk verlaten en gaan spelen. Tot 16u30 houden zij zich rustig bezig in de huiswerkruimte met een tekening, een boek, strips, .... Dat materiaal voorzien wij zelf of ze mogen iets meebrengen.

2)      4e, 5e en 6e leerjaar: zij mogen het huiswerk verlaten om 17u. Tot 17u houden ook zij zich rustig bezig.

Afspraken:

Kinderen moeten bij het toekomen dus meteen een keuze maken. Gelieve hierover afspraken te maken met jullie kinderen, wij verplichten niemand om huiswerk te maken. Het staat hen vrij om ook gewoon te spelen en thuis huiswerk te maken. Uiteraard zullen we de kinderen wel wijzen op de mogelijkheden.

Op woensdagen kunnen de kinderen in de opvanglokalen hun huiswerk maken aan de tafels. Ze moeten dit wel even vragen aan de begeleiding.

Tussendoor mogen kinderen niet op en af naar het huiswerklokaal, die keuze moeten ze maken om 15u45.

Er wordt geen koek en drank genomen tijdens het huiswerk. Zij kunnen achteraf om 17u een koek eten in de opvanglokalen.

Stoort een kind de andere kinderen bij hun huiswerk, dan krijgt het één verwittiging. Bij de tweede verwittiging mag het kind de rest van de week geen huiswerk meer komen maken.

Wij doen niet aan huiswerkbegeleiding. Wij voorzien een lokaal waar het rustig is en waar kinderen eventueel materiaal kunnen uitlenen om hun huiswerk zelfstandig te maken. Wij kijken ook niet na of de kinderen al hun huiswerk gemaakt hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders.

Share