Organisatie schooljaar 2018-2019

Organisatie kleuterschool schooljaar 2018-2019

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren.

Voor de hoofdschool te Hoegaarden worden er 6 klassen georganiseerd. Er wordt, na overleg met de schoolraad, geopteerd om 5 klassen te maken waarin de kleuters geplaatst worden volgens geboortejaar. Tevens wordt er één combinatieklas  georganiseerd.

In de vestigingsplaats te Outgaarden zullen 3 kleuterklassen worden georganiseerd. Er werd hier geopteerd om 3 combinatieklassen te maken. De klas van juf An zal samengesteld worden uit de instappers en de jongste kleuters van het geboortejaar 2015. De klas van juf Kathleen zal samengesteld zijn uit kleuters van de geboortejaren 2015 en 2014 en de klas van juf Janine kleuters van de geboortejaren 2014 en 2013.

Ouders die meer informatie wensen betreffende de werking van een combinatieklas of bij welke juf hun kind in de klas zal zitten, kunnen deze informatie bekomen op het oudercontact of bij de zorgcoördinator.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

 

Organisatie lagere school schooljaar 2018-2019   

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren.

Voor de lagere school worden er 14 klassen georganiseerd. In bijlage vind je de organisatie van de klassen voor het schooljaar 2018-2019.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Share