Aanpassing capaciteitsbeperking

Beste ouders,

Gelieve akte te nemen van de gemeenteraadsbeslissing van het invoeren van een capaciteitsbeperking voor de inschrijvingen m.b.t. schooljaar 2021-2022.
Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking per niveau kunnen bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2021-2022 vastgelegd op:
 Voor de kleuterschool te Outgaarden: 65 kleuters
 Voor de kleuterschool te Hoegaarden: 132 kleuters
 Maximum 33 kleuters per geboortejaar
 Voor de lagere school te Hoegaarden: 336 kinderen
 1ste leerjaar: 48 kinderen
 2de leerjaar: 72 kinderen
 3de leerjaar: 48 kinderen
 4de leerjaar: 48 kinderen
 5de leerjaar: 72 kinderen
 6de leerjaar: 48 kinderen
 Voor de ganse school ( Hoegaarden + Outgaarden ): 533 kinderen
U ontvangt later meer informatie m.b.t. de inschrijvingsperiodes en het verloop van de inschrijvingen.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Share