Dinsdag, 21 mei 2013

08.30 u : Wij vertrekken op het Gemeenteplein te Hoegaarden

10.00 u : Aankomst op de Brink - In orde zetten van de kamers

11.00 u :  Verkenning van het home en de omgeving aan de hand
van een ganzenbord

12.30 u : Middagmaal

13.30 u : Bomenclub

15.30 u : Kriebelbeestjes
- Wateronderzoek
- Dieren op het neerhof

17.30 u : Avondmaal

18.15 u : Brief schrijvennaarhuis- Vrij spel

20.00 u : Opfrissen

20.30 u : Lichten uit

Share