OUDERPLATFORM

Geachte ouders,

Om het ouderplatform te bereiken surft u naar:

https://ouders.broekx.be/?instellingsnummer=013524_211

Gebruikersnaam is uw mailadres

Van zodra u het paswoord gewijzigd hebt, moet u het nieuwe paswoord ingeven.

Christine Kerryn
ICT-coördinator

 

Schoolreis kleuters instap + 1ste kleuterklas Doelstraat

Beste ouders,

Zoals jullie reeds vernomen hebben werden er grote maatregelen genomen omtrent het Corona-virus.

Momenteel zijn we druk bezig met alle geplande uitstappen van maart en april te verplaatsen naar een andere mogelijke datum in de toekomst.

Helaas is dit niet voor alle activiteiten mogelijk waarvoor wij hopen op het nodige begrip van jullie, ouders.
De geplande uitstap voor de kleuters van de instapklas en eerste kleuterklas naar het Ollemanshoekje te Herselt zal hierbij dit schooljaar niet meer kunnen doorgaan.

We trachten dit op te lossen door deze kleuters een leuke dag te bezorgen ergens in de laatste maanden van het schooljaar. Dit moet nog bekeken worden.

Deze activiteit is wel verplaatst naar een andere datum voor volgend schooljaar en zal doorgaan op maandag 21 september 2020.

De kleuters van de instapklas zullen wel kunnen deelnemen bij het overgaan naar de eerste kleuterklas.

Verdere informatie zal begin volgend schooljaar meegedeeld worden.

Wij danken jullie voor het nodige begrip.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner.

Iedereen kunstenaar bij juf Chantal

 

Kijk je mee?

Noodopvang op school

Beste ouders,

Omwille van het groot aantal zieke leerkrachten en het beperkt aantal aanwezige kinderen, schakelen we vanaf woensdag 18 maart 2020 over op een gecentraliseerde noodopvang.

Deze zal uitsluitend doorgaan in onze vestiging De Polder, Kloosterstraat 29C, waar ook de voorschoolse en naschoolse opvang zich bevindt (FERM).
Onze vestigingsplaats Outgaarden en onze hoofdschool in de Doelstraat, sluiten vanaf morgen de deuren.
De hoofdschool blijft wel nog telefonisch bereikbaar.

Wij willen echt de kans op besmetting  beperken en vragen uitdrukkelijk uw kinderen naar school te brengen indien u geen andere oplossing heeft. De noodopvang is enkel bedoeld voor ouders die tewerkgesteld zijn in de zorgsector en / of  kinderen die anders bij hun grootouders terecht zouden komen.

Ouders die gebruik willen maken van de voor-en naschoolsopvang 'Ferm' kunnen eveneens uitsluitend terecht op de hooflocatie aan de Polder.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om het secretariaat te contacteren.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Zwerfvuilactie

 

Alles voor het milieu!
Terwijl de gewone lessen geschorst zijn, doen deze leerlingen nuttig werk!

 

Richtlijnen omtrent het coronavirus

Beste ouder,

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische preventiemaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Er wordt aangeraden om situaties waarbij veel mensen samenkomen te vermijden en contacten tussen mogelijk besmette personen en gezonde personen te verminderen.  

Volgens virologen kunnen we op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus indijken. De maatregelen gelden alvast tot 3 april. 

Alle opvanginitiatieven preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) nog steeds niet nodig:

• De gevolgen van COVID-19 zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. 
• Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld: grootouders) wat we net willen vermijden. 

Als kinderopvang beperken we ons tot het verzekeren van kinderopvang. Mogelijke uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten gelasten we af of stellen we uit. Buiten spelen vormt geen probleem. 

Grootouders (die tot de risicogroep behoren ) moeten zoveel mogelijk beschermd worden. Komen de grootouders de kinderen gewoonlijk of af en toe brengen of afhalen, dan kan je best alternatieven zoeken. Als je kind ziek is, geldt een algemeen advies om het niet te laten opvangen door de grootouders.

Als Kinderopvang volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen toe:

• Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang. 
• We volgen strikt de bestaande hygiënische maatregelen in de Kinderopvang. We wassen vooral ook de handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen.

Wat met kinderen die in contact kwamen met iemand die besmet is door het coronavirus?
Kinderen die in nauw contact kwamen met een mogelijk of bevestigd geval kunnen naar de opvang gaan, indien ze zelf geen symptomen  vertonen.

Wat als een personeelslid, medewerker of stagiair in de Kinderopvang in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus?
Personen (volwassenen en kinderen) in nauw contact met een mogelijk of bevestigd geval kunnen gaan werken, indien ze zelf geen symptomen vertonen. 

Wat met kinderen die besmet zijn met het coronavirus?
Als een kind ziek is, blijft het thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang je kind thuis moet blijven. 

Wat als een personeelslid, medewerker of stagiair in de Kinderopvang besmet is met het coronavirus?
Ook hier geldt: wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19.

Wat met onze buitenschoolse opvang?
De opvang blijft open op de voorziene momenten (voor- en naschools, woensdagnamiddagen, reeds geplande schoolvrije dagen).
We vragen je om in de mate van het mogelijke aan te geven of je kind hiervan gebruik zal maken, zodat wij onze werking hierop kunnen afstemmen.

Wat als je opvang gereserveerd hebt en je kind komt toch niet naar de opvang?
Als je kind ziek is, kan het niet naar de opvang komen. Verwittig zo snel mogelijk de opvang wanneer je kind afwezig zal zijn.
Indien je een ziekte attest hebt van de arts, bezorg je dit zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke kinderopvang.
Uitzonderlijk rekenen we geen annuleringskosten aan voor de periode van 16/03/20 t.e.m. 03/04/20, indien je geen attest hebt van de arts. Lees meer...

Vriendelijke groeten namens Ferm Kinderopvang

Brief nieuwe richtlijnen + annulatie activiteiten

Beste ouders,

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken.
De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.  

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?
 
Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.
We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, ... niet doorgaan. 

Concreet betekent dit voor onze school dat we volgende activiteiten annuleren;

- Schoolreis KI + KI1A + KI1B (vestiging Hoegaarden) op maandag 23 maart 2020.
- Infoavond zeeklassen 4de leerjaar op dinsdag 24 maart 2020.
- Schoolzwemmen op dinsdag 17 maart 2020 en dinsdag 31 maart 2020.
- Kijkmoment nieuwe instappers op vrijdag 27 maart 2020.
- Rondrit Hoegaarden 4de leerjaar op vrijdag 20 maart 2020.
- Niveaulezen 2de leerjaar op maandag 16 maart, 23 maart en 30 maart 2020.
- Openluchtklassen Voeren van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart 2020

Over activiteiten die na de vakantie ingepland staan, o.a. openluchtklas Oostduinkerke en schoolreis kleuters Outgaarden, ontvangt u later de nodige informatie.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 
 
De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? 
 
Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig: 
• De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
• Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
• Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
• Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  

Meer informatie? 
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
• Extra informatie voor ouders 
Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directie

Een gekke week

 

Lekker gek doen bij juf Chantal!

Een lampje laten branden - techniek

In het eerste leerjaar A werd aan techniek gewerkt.
We lieten een lampje branden in onze zelfgeknutselde huisjes.
Dat was niet gemakkelijk. Maar het lukte ons wel.

Kijk maar naar de foto's.

Groeten uit 1A

Vervanging juf Karlien

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Karlien ( 1A ) de ganse week afwezig zal zijn.
De kinderen van deze klas worden donderdag en vrijdag over de klassen 1B en 1C verdeeld waar ze de lessen zullen volgen.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Vormen zoeken overal...

 

En we vonden er heel veel!

Carnaval in Outgaarden

 

Let's have a party!

Vervanging

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Karin ( katholieke godsdienst ) afwezig zal zijn tot aan de paasvakantie.
De bevoegde onderwijsinspectrice, mevrouw Vonckx is op zoek naar vervanging.

Gedurende de afwezigheid worden de kinderen van deze levensbeschouwing opgevangen door de klastitularis waar ze zelfstandig zullen werken aan een werkbundel m.b.t. hun levensbeschouwing.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Afwezigheid juf Vanessa

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Vanessa afwezig blijft tot en met 20 maart 2020.
Er werd tot op heden  geen vervanger in het ambt van onderwijzer gevonden.

De kinderen zullen deze week les krijgen van verschillende leerkrachten.
Op die manier hoeven de leerlingen niet verdeeld te worden en lopen zij geen leerstofachterstand op.

Indien u vragen heeft, mag u steeds contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Annulering grootoudersfeest

Beste ouders,

Woensdag 18 maart 2020 zou 'het grootoudersfeest' op onze school worden georganiseerd.
Op vraag van het schoolbestuur werd er beslist om dit feest niet te laten doorgaan omwille van het Coronavirus.
De doelgroep is immers een kwetsbare groep.
Het kleuterteam zal deze week bekijken of het mogelijk is het feest te verplaatsen naar een latere datum.
U ontvangt hierover zo snel mogelijk meer informatie.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Update Coronavirus

Beste ouders,

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord of gelezen hebben, is er ook in onze gemeente een inwoner besmet geraakt met het Coronavirus.

Er is geen reden tot paniek.

Lees meer...

Kijk ik fiets!

Beste ouders,

Leer je kind fietsen op 2 wielen!

Lees meer...

Richtlijnen i.v.m. Coronavirus

Beste ouders,

Vandaag starten opnieuw de lessen na een hopelijk deugddoende vakantie. Het coronavirus is niet weg te denken uit de media. Zoals in de pers is verschenen, worden de scholen in Vlaanderen niet gesloten.

We ontvingen de richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Onderwijs:
1. Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.
2. Kinderen die naar een hoog risicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen.
Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school.
Krijgen ze symptomen op school dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts.

Net zoals bij andere virale infecties kan je met enkele eenvoudige hygiënische maatregelen de verdere verspreiding van de infectie tegengaan:
1. Was je handen regelmatig.
2. Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen.
3. Vermijd contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen zoals hoesten of niezen.

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert de scholen. Indien de richtlijnen voor scholen aangepast worden, zullen we iedereen via het ouderplatform op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Vervanging juf Brigitte

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Brigitte (klas 2A) afwezig zal zijn gedurende 2 weken.
Zij wordt gedurende haar afwezigheid door juf Marijke vervangen.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Vervanging juf Veronique

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Veronique ( klas K23 ) afwezig zal zijn gedurende 2 weken.
Zij wordt gedurende haar afwezigheid door juf Elien vervangen.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Culturele activiteiten

Beste ouder,

De voorbije jaren heeft de oudervereniging geld bijeen gespaard door onder andere het organiseren van het KUBB-tornooi en het verkopen van hamburgers op de plantenmarkt. Deze opbrengsten zijn al gebruikt voor de speelplaatsverfraaiing.

We zijn er ook van overtuigd dat een culturele/muzikale activiteit een meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van ieder kind. Daarom hebben we contact opgenomen met plaatselijke initiatieven:

Voor de kleuters: De klank van Roos
Voor de lagere school: Hikketakketoe
Voor het 5de en 6de leerjaar zal er een interactief muzikaal WOII verhaal gebracht worden.

De inhoud voor de andere lagere schoolklassen zal gaan over het thema van de jeugdboekenmaand “kunst”: “Iedereen kunstenaar” met in iedere klas een stijl van een andere kunstenaar.

Op volgende dagen zal jouw zoon/dochter kunnen deelnemen aan de workshop:

Kleuters:
Outgaarden: Vrijdag 15/5 van 13u15 - 15u (2 sessies)
Hoegaarden:
Dinsdag 12/5 namiddag:
1ste sessie: KI en K1A
2de sessie: KI en K1B
Dinsdag 26/5 namiddag
1ste sessie: K2
2de sessie: K2/3
Vrijdag 29/5 namiddag: K3

Lagere school:
1A, 1B, 1C: Maandag 27/1 van 8u30 - 10u10
2A, 2B: Maandag 27/1 van 10u25 - 12u05
3A, 3B, 3C: Maandag 27/1 namiddag
4A, 4B: Vrijdag 14/2 10u25 - 12u05
5A, 5B, 6A, 6B: Dinsdag 28/1 namiddag

De deelname is volledig gratis. Wij bieden dit graag aan vanuit de oudervereniging.

Culturele groeten,

De ouderverenging

Menu

Jaarkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2019-2020

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand maart.

Zwemmen

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!! 

 

Fruitkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Share