Inschrijvingen voor broertjes en zusjes

Beste ouders,

De school maakt sinds dit schooljaar deel uit van het Lokaal Overlegplatform Tienen. Dit betekent dat inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 via een centraal aanmeldingssysteem zullen gebeuren. Binnenkort ontvangen alle ouders hier meer informatie over.

Wat moet u weten?

❖ Kinderen die een broer of zus hebben op onze school hoeven NIET aan te melden via dit systeem.
❖ De ouders van deze kinderen dienen fysiek langs te komen om in te schrijven. Dit kan na afspraak met mevrouw Christine Kerryn: 016/76.87.86 of christine.kerryn@gbshoegaarden.be
❖ De inschrijvingsperiode voor kinderen met een broer of zus loopt van 6 februari 2023 tot en met 17 februari 2023.
Opgelet! Komt u niet langs in deze voorrangsperiode, dan vervalt uw voorrangsrecht en dient u nadien aan te melden zoals alle andere ouders met een eerste kind op onze school. De kans bestaat dan dat gezien de capaciteitsbeperking u geen plaats zal hebben.
Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te mailen of te bellen. Meer informatie kan u steeds verkrijgen bij mevrouw Erika Tritsmans: 016/76.87.81 of erika.tritsmans@gbshoegaarden.be

 

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

1. Algemene informatie

De school maakt sinds dit schooljaar deel uit van het Lokaal Overlegplatform Tienen. Dit betekent dat inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 via een centraal aanmeldingssysteem zullen gebeuren.
Alle basisscholen uit LOP Tienen melden aan. De basisscholen van Hoegaarden (GBS en Mariadal) melden mee aan via het aanmeldingssysteem van Tienen.
We hanteren het principe van aanmelden en inschrijven volgens de criteria schoolkeuze en afstand (domicilieadres - school).
De voorrangsperiodes voor broer/zus en kinderen van personeel worden samengenomen. Geen enkele van deze leerlingen wordt geweigerd op basis van capaciteit.
Er wordt een aparte aanmeldings- en inschrijvingsperiode voorzien voor alle kinderen die niet behoren tot de voorrangsgroepen. De voorrangsgroepen broers/zussen en kinderen van personeel krijgen in deze periode geen voorrang meer.
Binnenkort ontvangen alle ouders hier meer informatie over.

 

2. Capaciteitsbepaling:

Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen. In samenspraak met het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit voor onze school als volgt bepaald:

 

 

4. Voorrangsperioden:

* Broers/zussen of kind van personeel:

* Kinderen die een broer of zus hebben op onze school hoeven NIET aan te melden via dit systeem.

* De ouders van deze kinderen dienen fysiek langs te komen om in te schrijven. Dit kan na afspraak met mevrouw Christine Kerryn: 016/76.87.86 of christine.kerryn@gbshoegaarden.be

* De inschrijvingsperiode voor kinderen met een broer of zus loopt van 6 februari 2023 tot en met 17 februari 2023.

* Opgelet! Komt u niet langs in deze voorrangsperiode, dan vervalt uw voorrangsrecht en dient u nadien aan te melden zoals alle andere ouders met een eerste kind op onze school. De kans bestaat dan dat gezien de capaciteitsbeperking u geen plaats zal hebben.

5. Aanmeldingssysteem:

* Gaat je kind voor het eerst naar school? Zoek je een nieuwe school voor je kind?

* Ga naar www.naarschoolintienen.be en meld je kind aan tussen 28 februari 2023 (9u.) en 21 maart 2023 (16u.).

* Op 21 april 2023 krijg je een mail en/of brief over de school waar je mag inschrijven.

* Maak een afspraak met de school en schrijf je kind in tussen 24 april 2023 en 15 mei 2023.

* Opgelet! Ben je vergeten aan te melden of was je te laat om aan te melden? Vanaf 32 mei 2023 kan je vrij inschrijven in de scholen waar nog plaats is.

6. Info? Vragen?

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te mailen of te bellen. Meer informatie kan u steeds verkrijgen bij mevrouw Erika Tritsmans: 016/76.87.81 of erika.tritsmans@gbshoegaarden.be

Een reis door de tijd...

 

Van de oertijd tot een reis in de ruimte... de teletijdmachine tovert jullie er naartoe.
Met dank aan alle juffen, meesters en kinderen die zich hebben ingezet
om van dit project een TOP succes te maken.
Ook een dikke dank u wel aan alle ouders, oma's en opa's en sympathisanten
die de werken van de kinderen zijn komen bewonderen.

Inhuldiging fietsstraat Doelstraat-Arthur Putzeystraat

De gemeente Hoegaarden wil door middel van een fietszone de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen in de Doelstraat en de Arthur Putzeystraat.
Er gaat hiervoor gebruik gemaakt worden van een fietszone. Een fietszone is een gebied met aaneengeschakelde fietsstraten. De regels die gelden in een fietsstraat, gelden hier in de hele zone. Het begin en einde van een fietszone wordt aangeduid met verkeersborden. De nieuwe fietszone zal onder de vorm van een proefopstelling van 12/02/2023 tot het einde van het schooljaar gelden. Hierna zal de proefopstelling geëvalueerd worden.
In combinatie met een fietszone zal het 2-richtingsverkeer
voor fietsers in de Pastorijstraat, wat nu zorgt voor een onveilige verkeerssituatie, omgevormd
worden naar een eenrichtingsstraat voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsen. 
De gemeente Hoegaarden nodigt u graag uit om de eerste Hoegaardse fietsstraat in te fietsen. Afspraak aan de Gemeentelijke Basisschool in de Doelstraat op zondag 12/02/2023 om 11u.

De paleontologen van K1O aan het werk.

 

Kijken jullie mee?

Een vulkaanuitbarsting...

 

Vandaag barstte er een vulkaan uit
in de 2de-3de kleuterklas van Outgaarden....

kijk maar mee!

Uitstap Gent

 

 

Op dinsdag 24 januari 2023 brachten de leerlingen van het vierde leerjaar
in het kader van de lessen wereldoriëntatie een bezoek
aan het Industrie-museum te Gent.

Kijken jullie mee?

 

Oudervereniging verslag 18/01/2023

Leden Aanwezig: Els B., Quentin, Elien, Joeri, Jo, Lauriane
Leden Verontschuldigd: Veerle, Marinka, Julie, Tine, Liselore, Els R., Lien, Laura, Caroline
School: Directeur, Juf Goele, Juf Véronique E.

Agenda
 
Plan van inkomsten
Communicatie / Social Media
Varia

Activiteiten

Grootouderfeest Hoegaarden
Dit gaat door op woensdag 22 maart 2023. De oudervereniging zal hier een standje met eten en drinken voorzien.

Boloobal

Boloobal gaat door op 10 februari 2023. De opbrengsten hiervan gaan voornamelijk naar de sponsoring van de openluchtklassen. De school is nog op zoek naar helpende handen tijdens het boloobal, vooral zaalpersoneel (afruimen, opdienen). Wie zich hiervoor wilt opgeven, kan voor 31/1/2023 een mail sturen naar oudervereniging@gbshoegaarden.be.  

Plan van inkomsten

Kubbtornooi 2023

Het Kubb-tornooi gaat door op 25/06/2023.

Andere activiteit
De komende maanden zullen er nog activiteiten georganiseerd worden voor en met onze kinderen. Deze worden tijdig gecommuniceerd. 

Varia

Speeltijden
De oudervereniging bedankt de school voor de aanpassing van de middagspeeltijden. Dit wordt als positief ervaren.
 
De oudervereniging voorziet een standje met iets fris tijdens het toonmoment op 27 januari. Kom zeker eens langs!

Volgende vergadering gaat door op woensdag 15 februari 2023 om 20u. 
Altijd welkom! 

Steun Oudervereniging GBS Hoegaarden via Trooper

 

Realisaties oudervereniging

 

Benieuwd wat de oudervereniging de laatste tijd gedaan heeft? Kijk even mee!
Volg ons zeker op Facebook want we hebben binnenkort nog meer
in petto voor onze kinderen!
https://www.facebook.com/ouderverenigingGBSHoegaarden

Tie Dye T-shirts maken

 

In het kader van de tijdscapsule 'Golden Sixties - Seventies'
maakten de leerlingen van het derde leerjaar vandaag Tie Dye T-shirts.
Na het weekend zullen ze het resultaat van hun eigen ontwerp kunnen bewonderen.

Muziek maken met glazen in het 2de leerjaar

Luisteren jullie mee?

Uitstap Tongeren - Cosmodrome

 

De kinderen wisten al veel over de Romeinen
door het project “Reizen door de tijd”,
maar werden nu echt ondergedompeld
in de wereld van de Gallo-Romeinen.

 

In de namiddag maakten de leerlingen
een sprong in de tijd...
van het verre verleden
naar een ruimtereis in Cosmodrome.

Sneeuwpret in Outgaarden

 

Kijken jullie mee?

Thema: de oertijd in K2.

Waar woonden de oermensen? Welke kledij droegen ze?
Wat aten ze? Welke dieren leefden er in die tijd?
We komen alles te weten over de oertijd.
Kijk maar naar onze leuke foto's!!

De kapoenen van K2.

Werken in thema Middeleeuwen.

 

We bouwen en schilderen kastelen in groepjes.

We maken glasramen en kijken
hoe een echt spinnewiel werkt
en konden we het ook uitproberen.

Share