U heeft nog tot vrijdag 19 oktober de tijd om in te schrijven
voor de wafel- en truffelverkoop!

 

Oudercontact juf Emilie

Beste ouders,

Wegens ziekte van juf Emilie kunnen de oudercontacten die gepland staan op aanstaande dinsdag 23 oktober niet doorgaan.
Deze oudercontacten zullen verplaatst worden naar dinsdag 6 november 2018, na de herfstvakantie. De uren van de oudercontacten blijven behouden.

Met vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

Bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij.

Beste ouders,

Op vrijdag  26 oktober 2018 brengen de leerlingen van het vijfde leerjaar een bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij. Ze krijgen er het volledige proces van suikerbiet tot klontje te zien. De leerlingen vertrekken om 8u30 aan de Polder en zijn terug omstreeks 12.00u. Dit bezoek is gratis, de gemeente Hoegaarden betaalt het vervoer.

Gelieve uw kind op die dag van aangepaste kledij te voorzien:
• Stevige schoenen
• Kledij dat vuil mag worden

Met vriendelijke groet,

Kristof Vancaudenberg
Directie

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

 

Mmmm... lekker!!!

 

Om thema 2 af te sluiten (kriebelbeestjes) proefden we honing.
Om okkernotenijs te maken, moesten we heel wat notendoppen kraken.
Gelukkig hadden we veel notenkrakers.

Grootoudersfeest 17 oktober 2018

 

Vandaag brachten de kleuters van Hoegaarden samen met hun oma's en opa's
een bezoekje aan het circus.  
Dat was supercool!!!

Dank aan alle mensen die een handje kwamen helpen, de kleuterjuffen
en kleutertjes die een schitterend optreden gaven.

We danken ook alle grootouders voor hun aanwezigheid
en bijdrage ten voordele van onze school!

Herfst in 1A

Nadat we op uitstap gingen naar het bos
hadden we heel veel blaadjes verzameld.
Wij knutselden er onze eigen herfstbomen mee.
Kijk maar hoe mooi.

PS: De fotograaf van dienst was Wout.

Verkiezingen

 

Een dag na de echte verkiezingen was het tijd voor onze eigen kiesstrijd.
De voorbije weken zijn we hard in de weer geweest met campagne voeren,
affiches maken, ... met maar een doel voor ogen: een plaatsje in de leerlingenraad!
Vandaag was de dag dat de beslissing zou vallen.
Een echt kieslokaal, een grote kieslijst, de stembus ... niets mocht ontbreken.
Nadat iedereen zijn/haar plicht had vervuld, kon er worden geteld...
Ziehier de verkozen kandidaten:
Siriane, Tobia, Jules, Alicia, Gus, Robin, Thor, Kato, Luna en Corentin

Groetjes uit de Polder !

Een mooie herfstwandeling

Het derde leerjaar maakte een herfstwandeling
in de toontuinen.
Ze leerden er over de verschillende bomen
en hun bladeren en vruchten.

Geniet van de foto's!

GBS Hoegaarden
Verslag schoolraad
3 oktober 2018

Aanwezig:
Patricia De Winter, Erika Tritsmans, Kristof Vancaudenberg, Davy Vaes, Wim Dereze,
Veronique Smits, Hans Decoster
Verontschuldigd: Jeremie Cambier

Agenda:

1.Goedkeuring vorig verslag

Er zijn geen opmerkingen betreffende het vorige verslag.

2. Pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen

Ieder schooljaar kan de school twee facultatieve vrije dagen vrij bepalen. Dit kunnen 2 volledige of 1 volledige en 2 halve dagen zijn.
Het is echter zo dat voor alle scholen op grondgebied Hoegaarden de facultatieve vrije dagen hetzelfde zijn, er werd afgesproken dat iedere school één dag mag bepalen.

In november 2018 staat een directieoverleg met het bestuur ingepland om deze data voor het schooljaar 2019 - 2020 te bepalen. De school is verplicht deze data voor 20 juni 2019 aan de ouders mee te delen.

De schoolraad geeft positief advies voor volgende data;
- Donderdag 30/4/2020 (dit vormt een verlengd weekend met vrijdag 1/5/2020 - dag van de arbeid)
- Maandag 4/5/2020 (dit vormt een verlengd weekend met vrijdag 1/5/2020 - dag van de arbeid)
- Maandag 25/5/2020 (dit vormt een verlengd weekend met donderdag 21/5/2020 en vrijdag 22/5/2020 - O.L. Hemelvaart)

3. Resultaatmeting luchtkwaliteit gemeente Hoegaarden

Curieuzeneuzen Vlaanderen, een project van de Vlaamse Milieumaatschappij, deed in mei 2018 een grootse meting naar de luchtkwaliteit.
De NO2-concentratie van het meetpunt op adres van de hoofdschool, Doelstraat 76 - 3320 Hoegaarden bedraagt 21,3 microgram per kubieke meter.
+ 60
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
0 - 10

Het resultaat van deze meting komt overeen met de score 20 - 25, een 'vrij goede' score.
Meer informatie hierover kan u terugvinden op www.vieuwer.curieuzeneuzen.be

4. Vergroening speelplaats

De school kreeg vanuit de gemeente de vraag deel te nemen aan een wedstrijd gekoppeld aan een subsidiedossier betreffende de vergroening van de speelplaatsen.
De school won vorig schooljaar deze wedstrijd waardoor het opgemaakte plan vanuit de subsidie kon gefinancierd worden.

Er wordt met de betrokken dienst nu bekeken welke bomen er op de verschillende vestigingen en speelplaatsen zullen geplaatst worden. Er wordt geopteerd om bomen te plaatsen die schaduw creëren zoals o.a. veldesdoorn, haagbeuk,...

5. Nieuw inschrijvingsdecreet

Scholen met capaciteitsproblemen zullen voortaan verplicht digitaal aanmelden en inschrijven. Aanmelden gebeurt in het basisonderwijs vanaf 1 maart 2019, de inschrijvingen starten op 6 mei 2019.
Het betreft hier enkel de leerlingen die in de vroegere inschrijvingsperiode 3 zouden ingeschreven worden. Door met één startdatum te werken voor de inschrijvingen en deze centraal te registreren vermijden we ook dubbele inschrijvingen.

Momenteel bestaat het nieuwe inschrijvingsdecreet enkel uit de theorie maar zijn er nog geen praktische handvaten waar de school en/of de gemeente mee aan de slag kunnen. Het departement onderwijs informeert de scholen over bovenstaand kader, noch de juridische dienst, noch de scholen zijn momenteel gebrieft over een praktische uitvoering. Wordt vervolgd.

De schoolraad stelt voor om schoolintern een visie omtrent leerlingenaantallen, schoolorganisatie, inschrijvingen,...uit de zetten. Tijdens de volgende schoolraad kunnen we hierover gerichter en met eventueel meer duidelijkheid naar de ouders over communiceren.

6. Varia

Het verplaatsen van het speeltoestel op vestiging Outgaarden staat ingepland bij de technische dienst.
Dit zal in de nabije toekomst worden uitgevoerd.

De reeds uitgevoerde dakwerken aan het gebouw (o.a. klas Juf Kathleen) te Outgaarden zijn geslaagd. De wateroverlast tijdens hevige regenval doet zich niet meer voor.

Door de consequente aanwezigheid van de wijkagent 's morgens en 's avonds en zijn kordaat optreden, merken we een duidelijke verandering in het verkeer aan de schoolpoort; het stoepparkeren is opvallend verminderd, het gebruik van de 'kiss and ride' strook verloopt vlot,...

7.  Volgende vergadering

We plannen de volgende samenkomst met de schoolraad op woensdag 14 november 2018 om 19u. in het bureel van de directeur.

Naar het circus bij juf Chantal

 

Minnie, Minnie, Manu, dit is de gekke clown,
hij heeft een rode neus, en voeten als een reus.

Naar het bos...

 

De kinderen van de 1ste graad trokken op maandag 8 oktober naar het bos.
In de heerlijke herfstzon genoten ze van de natuur.
Kijk je mee naar de lachende gezichtjes.

Uitstap naar Breendonk + Technopolis

Beste ouders,

In het kader van Wapenstilstand brengen de leerlingen van het zesde leerjaar op donderdag 25 oktober 2018 een bezoek aan het Fort van Breendonk.
 Breendonk is een Belgisch fort dat tijdens WOII door de nazi's gebruikt werd als doorvoerkamp.
In de namiddag brengen de kinderen een bezoek aan Technopolis.

De kinderen verzamelen om 8.30 op school. 's Middags eten de leerlingen hun lunchpakket op in de refter te Breendonk.
Omstreeks 17.00  komen te kinderen opnieuw aan op school. U kan uw kind op de speelplaats afhalen.

Wat moet uw kind meenemen?

- lunchpakket + enkele drankjes
- regenkledij bij slecht weer
- schrijfgerief

De kosten van het vervoer worden door het gemeentebestuur vergoed. Voor de toegang van het fort en Technopolis zal aan de ouders een bijdrage van 8 euro worden gefactureerd.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx

Heeft u nog speciale zaken te melden voor de juf, dan kan u dit hier noteren:

Naam van uw kind: ....................................................................

Mijn kind wordt om O 17.00u aan de Polder afgehaald.
                             O gaat naar Stekelbees.

Datum: ..............................  Handtekening: ...................................

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

 

Verslag oudervergadering 27/09/2018

Aanwezigen
Evy Dumoulin - Lien Van Echelpoel - Veerle Henckens - Veerle Lochie - Isabelle Swennen - Elien Renders - Pascale Ackermans - juf Veronique Smits, juf Véronique Evrard - directeur Kristof Vancaudenberg

Agenda
1. Bestuur oudervereniging 2018-2019
2. Evaluatie KUBB-tornooi
3. Kalender 2018-2019
4. Antipestbeleid
5. Fietspooling
6. Varia

1. Bestuur oudervereniging 2018-2019
De aanwezigen op de bijeenkomst stemmen unaniem. Er waren geen andere kandidaten.
Voorzitter: Lien Van Echelpoel
Ondervoorzitter: Evy Dumoulin
Penningmeester: Veerle Henckens
Secretaris: Veerle Lochie

2. Evaluatie KUBB-tornooi
Grote opkomst. 32 ploegen hebben deelgenomen. Alles is vlot verlopen
Vele leerkrachten aanwezig

3. Kalender 2018-2019
Dag van de leerkracht
Vrijdag 5 oktober '18
Ook dit jaar wenst de oudervereniging iets te doen voor de leerkrachten
Evy zorgt hiervoor
Grootouderfeest
Woensdag 17 oktober '18
Turnzaal Doelstraat
Verantwoordelijken: Veerle Lochie en Isabelle Swennen
Thema: circus
Deuren gaan open om 9uur. Optredens starten om 10uur
Er zal gewerkt worden met inschrijvingen.
De oudervereniging zorgt voor een verkoopstand: popcorn tijdens de pauze, achteraf hot dogs / 's morgens zal er koffie aangeboden worden met vrije bijdrage
Evy maakt de helpende handen om mee te geven in de boekentassen, er is ook reeds een mailtje uitgestuurd naar de mailinglist maar met nog weinig reactie tot heden
Kerstdrink
Donderdag 20 december '18 vanaf 15uur
Verantwoordelijken: Lien Van Echelpoel en Elien Renders
Er zal chocomelk gegeven worden aan alle kinderen die dag
Het kinderkoor is sowieso al ingepland
Directeur gaat nog na of dit wel mogelijk is, daar veel kinderen op donderdag naar de opvang moeten. De drink werd naar donderdag geplaatst omdat vrijdags veel mensen op vakantie vertrekken en de opruim nog moet gebeuren voor de vakantie voor alle helpers begint.
B.O.L.O.O.-bal
Vrijdag 15 maart '19 vanaf 18 uur
Grote zaal van de gemeentelijke sporthal
Jaarthema circus blijft behouden
Verantwoordelijken: Isabelle Swennen en Elien Renders
Plantenmarkt
Datum nog niet gekend
Verantwoordelijken: Katrijn Voets en Pascale Ackermans
Schoolfeest
Zaterdag 18 mei '19
Schoolfeest wordt teruggeschroefd naar de essentie: geen free podium maar optredens van elke klas
Verantwoordelijken: Veerle Henckens en Veerle Lochie
KUBB-tornooi
Zondag 23 juni '19
Tuinen worden terug aangevraagd, dit is een zeer gezellige en grote locatie
Verantwoordelijken: Evy Dumoulin, Pascale Ackermans, Jan Willems
Proclamaties
Donderdag 27 juni '19 voor zesdejaars + overnachting
Vraag is gekomen om ook de kleuters van de derde kleuterklas een afstudeerreceptie te geven. Ouderraad stemt positief. Dit wordt nog uitgewerkt want op dezelfde dag is moeilijk.

4. Antipestbeleid
Het KiVa-project werd uitgelegd. De school hanteert een eigen pestbeleid. Dit werkt momenteel. Directeur volgt nauw op.

5. Fietspooling
Enkele jaren geleden waren er fietspool-routes actief met vertrek -en opstappunten uit Meldert, Outgaarden, Jodoigne,... De oudervereniging wenst dit terug in leven te roepen.
Alles werd op een rijtje gezet want dit is niet zo eenvoudig . Er zijn verschillende routes nodig, verschillende mensen die mee willen fietsen voor en na schooltijd, opstapplaatsen voorzien, telefoonnummers van kinderen als zij om een reden niet aanwezig blijken te zijn (na te kijken met de nieuwe privacy wetgeving)
Eventueel zal dit eerst geprobeerd worden met 1 route.
Verantwoordelijken: Veerle Henckens en Lien Van Echelpoel

6. Varia
In de zomervakantie werden er o.a. paarse stippen bijgeschilderd op de kleuterspeelplaats voor de extra kleuterklas van juf Wendy.
Ouderraad heeft polo's maar er moet nog een bedrukking voorzien worden, alsook een banner/vlag

7. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 6 november om 20u in de leraarskamer. 
Iedereen welkom!

Dag van de leerkracht...

begint met een vrolijke noot.
Dank aan de leerkrachten
van het 4de leerjaar
en aan de oudervereniging
voor de lekkere koffiekoeken!

Onze dag kan niet meer stuk!

Vitamientjes

 

Zoet, zuur, proeven,... van al dat lekker fruit.
Op uitstap naar de fruitveiling Vanhellemont in Meensel-Kiezegem waar we een leerrijke uitleg kregen van Jeannineke.
Een plaats om terug naar toe te gaan.
In de samentuin hebben we mogen proeven
van zelfgemaakt appelsap.
Onze eigen fruitbomen zijn goed aan het groeien,
volgend jaar kunnen we onze pruimpjes en kersen gaan plukken.
De vitamientjes van Outgaarden!

Herfst bij juf Chantal

 

Blaadjes geel
en blaadjes bruin
strooit de herfst in onze tuin.

We ontdekken het bos !

 

Kijken jullie mee?

Veldlopen

Onze leerlingen namen deel aan de veldloop op 25 september. Ze hebben dat supergoed gedaan!
Bij de winnaars waren Kas en Helena van de kleuterschool
2de leerjaar: Victor Vriamont en Emelia wonnen allebei zilver
en Penelope kreeg brons.
3de leerjaar: Maxime en Héloïse behaalden zilver
4de leerjaar: Marie-Lien en Ulysse wonnen brons
en Vince behaalde goud
5de leerjaar: Loïc en Feliz kregen zilver
6de leerjaar: Mats en Robin wonnen goud en Tiebe zilver

Een dikke proficiat aan alle deelnemers!!!

Uitstap naar Bokrijk

 

Op vrijdag 28 september 2018 gingen de kinderen van het 3de leerjaar
op uitstap naar het domein Bokrijk.
De kinderen brachten een bezoek aan de verschillende workshops.
Ze leerden er onder andere potten draaien.
Superleuk, kijk maar mee!

Uitstap naar het bos

Op maandag 1/10 gingen we met z'n allen naar het bos.
Onderweg hadden we een klein beetje regen maar dat kon de pret niet bederven.
Het was superleuk in het bos!

Alle kapoenen van Hoegaarden!

Korte opvang Doelstraat

Beste ouders,

Vanuit de landelijke kinderopvang Stekelbees wordt er op maandag, dinsdag en donderdag in de hoofdschool een 'korte opvang' voorzien van 15.45 u. tot 17.00 u.

Indien ouders graag gebruik willen maken van deze korte opvang gelieve onderstaande strook zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klastitularis.

Indien dit sporadisch is, kan dit ook op voorhand gemeld worden in de schoolagenda ( lagere school ) of postzakje ( kleuterschool ). Een telefoon naar het secretariaat vóór 15.30u is ook mogelijk.

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we ouders vragen enkel via bovenstaande opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang moet blijven.

Gelieve er mee rekening te houden dat telefonisch contact opnemen met de opvang zelf geen mogelijkheid meer is.
Indien de leerkracht geen duidelijke communicatie ontvangen heeft over welke opvang, zal je kind automatisch meegaan met de bus naar de lange opvang.

Indien je kind nog nooit gebruikt gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind ..............................................(naam) uit klas .................
gaat wel / niet * naar de korte opvang in de hoofdschool op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
en wordt daar afgehaald.

(*kruis aan wat past)

Handtekening ouders

Beste ouders

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we jullie vragen om enkel nog via de volgende opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang in de doelstraat zelf dient te blijven;
• Via een briefje in de agenda of boekentas voor de klasjuf
• Via een briefje op het secretariaat van de school
• Indien een last minute wijziging, via telefonisch contact met het secretariaat van de school...
Dus niet meer via de gsm van de opvang, aangezien het de leerkrachten zijn die tijdens het kwartier na-opvang van de school (15u30-15u45) de kinderen naar ofwel de bus ofwel de korte opvang begeleiden

Indien de leerkrachten geen duidelijke communicatie gehad hebben, zullen de kinderen sowieso op de bus naar de lange opvang (Kloosterstraat) gezet worden. Aangezien wij niet met voorinschrijvingen werken, hebben wij geen lijst met welk kind wanneer in welke opvang dient te blijven, jullie communicatie hierrond met de school is dus zeer belangrijk! We vragen jullie dan ook om rekening te houden met de nog steeds geldende afspraken;
• Als je je kind voor 17u komt ophalen, verwittig je de juffen dat het kind naar de korte opvang op school moet gaan, dit mag gerust via een eenmalige vaste planning indien mogelijk...
• Als je je kind na 17u komt ophalen, dien je in principe niet te verwittigen(al is het zeker bij de kleinsten altijd handig dat een klasjuf weet of het kind opgehaald zal worden of naar de opvang dient te gaan) en zal je kind met de bus naar de Kloosterstraat gebracht worden...
• Als je kind nog nooit gebruik gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be voor een inschrijving (dus ook voor broertjes of zusjes)
• De korte opvang is enkel op maandag, dinsdag en donderdag en sluit om 17u (bij een laattijdig afhalen zal er de standaard boete aangerekend worden)

Mvg
Kim Thiry
Verantwoordelijke Kinderopvang, IBO Hoegaarden

CLB

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar start het nieuw decreet leerlingbegeleiding. Lees meer...

 

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Share