Heraanleg van het kruispunt K. Albertlaan - Pastorijstraat - Tommestraat

Maandag 21 januari '19 start een aannemer met de heraanleg van het kruispunt K. Albertlaan - Pastorijstraat - Tommestraat (rode bol).
Het kruispunt wordt afgesloten tot 18 februari '19, waardoor doorgaand verkeer via de Stoopkensstraat omgeleid wordt.

De hulpdiensten, Ecowerf, Bpost en De Lijn zijn op de hoogte.
Meer info over de omleidingen, ook deze van De Lijn, vindt u terug op de gemeentelijke website: www.gemeentehoegaarden.be

Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren.

 

Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten

Gemeente Hoegaarden

Saskia Bailli
Grondgebiedzaken
016/768.721
saskia.bailli@gemhoegaarden.be

 

 

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020.

Beste ouders,

Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking per niveau moeten bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2019-2020 vastgelegd op:
 Voor de kleuterschool te Outgaarden: maximum 65 kleuters
 Voor de kleuterschool te Hoegaarden: maximum 132 kleuters
 Voor de lagere school te Hoegaarden: maximum 330 kinderen

Deze capaciteit werd verfijnd op de verschillende niveaus:

 Kleuters hoofdschool Hoegaarden:
o maximum 33 kleuters voor het geboortejaar 2017,2016,2015 en 2014

 Lagere school:
o maximum 48 kinderen per leerjaar
o maximum 72 kinderen voor het derde leerjaar

Inschrijvingsperiodes:

Met het oog op inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 werden de volgende inschrijvingsperiodes vastgelegd:
Van 1 februari 2019 t.e.m. 22 februari 2019: inschrijvingsperiode 1 voor kinderen die reeds een broer of zus op school hebben
Van 25 februari 2019 t.e.m. 28.02.2019: inschrijvingsperiode 2 voor kinderen van personeel
Vanaf 1 maart 2019: inschrijvingsperiode 3: alle andere

Kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school hoeven zich niet opnieuw te laten inschrijven. Dit gebeurt automatisch door de administratie.

Ouders die vragen hebben omtrent het nieuwe inschrijvingsdecreet kunnen hiervoor terecht bij de directeur: 016/76.87.87 of gbsdirectie@skynet.be
Voor meer informatie met betrekking tot het aantal beschikbare plaatsen en het verloop van de inschrijvingen kan u terecht op onze website: www.gbshoegaarden.eu

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Ziek zijn..

Allemaal dokters en verpleegsters
in de klas bij juf Janine en juf Kathleen.
Kijk maar eens mee hoe goed we verzorgen!

De verpleegstertjes en doktertjes van Outgaarden.

 

 

We zoeken de letter P van POST.
Met een krant kan je fijn spelen.

Kleuters van juf Janine.

Ziek zijn...

 

Ziek zijn is niet leuk.
Maar Joke, de thuisverpleegster verzorgt zieken aan huis.
Ze doet dit nog maar drie jaar.
Daarvoor was ze secretaresse.
Ze bezoekt soms 22 patiënten op 4 uur tijd.
Alle instrumenten zijn steriel verpakt.
2A, 2B en 2C

 

Vormen ontdekken bij juf Chantal

 

'k Heb een driehoek, cirkel, ster in mijn hand.
Die gaat reizen door het land.
Is hij hier, is hij daar?
Als je 'm ziet dan zeg je 't maar!

Vormen maken in K2

We maken vormen met vouwmeters en elastieken,
daarna maken we vormen in onze hoeken.
We stempelen, plakken, knutselen met vormen.
We gaan op zoek naar vormen in de zaal.
Vanaf nu weten wij alles over het vierkant, de cirkel en de driehoek!

De kapoenen van K2

Adresgegevens voor secundaire scholen

Beste ouders,

Elk jaar vragen de secundaire scholen de adresgegevens van onze leerlingen uit het zesde leerjaar op om uitnodigingen te versturen voor hun opendeurdagen. De privacycommissie laat het uitwisselen van adresgegevens tussen basisscholen en secundaire scholen toe op voorwaarde dat de betrokken ouders de kans krijgen om hun adres uit de lijst te laten schrappen.

Ouders die geen uitnodigingen van secundaire scholen wensen te ontvangen kunnen hun adres laten schrappen uit de adreslijst door het invullen van onderstaand strookje. Mogen we vragen onderstaande strook voor 18 januari 2019 aan de leerkracht terug te bezorgen.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Ik wens de adresgegevens van ........................... (naam leerling) uit klas ......…

te laten schrappen uit de adreslijst die overhandigd wordt aan de secundaire scholen

Handtekening.

Pedagogische studiedag.

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat woensdag 6 februari 2019 een pedagogische studiedag is. Die dag is er geen school.

Ouders die voor opvang wensen een beroep te doen op Stekelbees nemen best op voorhand contact op: 016/76.56.59.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Uitstap naar Tongeren - Genk

Beste ouders,

Op vrijdag 8 februari 2019 brengen de leerlingen van het vijfde leerjaar in het kader van de lessen wereldoriëntatie een bezoek aan het Gallo-Romeins museum te Tongeren gevolgd door een bezoek aan Kattevennen-Cosmodrome onder leiding van ervaren gidsen.

Vertrek? Stipt om 8.30 op de parking van de Polder.

Terugkomst? Omstreeks 17.00 op de parking van de Polder.

Wat moet je meenemen? Schrijftablet, schrijfgerief en lunchpakket met enkele drankjes

Het vervoer wordt vergoed door het gemeentebestuur. Voor de toegang tot het museum, de gidsen en de workshops wordt een bedrag van  12 euro gevraagd. Dit wordt volgende maand gefactureerd.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Mijn kind wordt om 17.00:       O afgehaald.
                                             O gaat naar Stekelbees

Eventuele belangrijke info voor de leerkracht: .............................................

Menu van de maand

 

Jaarkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2018-2019

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand januari.

 

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

 

Korte opvang Doelstraat

Beste ouders,

Vanuit de landelijke kinderopvang Stekelbees wordt er op maandag, dinsdag en donderdag in de hoofdschool een 'korte opvang' voorzien van 15.45 u. tot 17.00 u.

Indien ouders graag gebruik willen maken van deze korte opvang gelieve onderstaande strook zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klastitularis.

Indien dit sporadisch is, kan dit ook op voorhand gemeld worden in de schoolagenda ( lagere school ) of postzakje ( kleuterschool ). Een telefoon naar het secretariaat vóór 15.30u is ook mogelijk.

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we ouders vragen enkel via bovenstaande opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang moet blijven.

Gelieve er mee rekening te houden dat telefonisch contact opnemen met de opvang zelf geen mogelijkheid meer is.
Indien de leerkracht geen duidelijke communicatie ontvangen heeft over welke opvang, zal je kind automatisch meegaan met de bus naar de lange opvang.

Indien je kind nog nooit gebruikt gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind ..............................................(naam) uit klas .................
gaat wel / niet * naar de korte opvang in de hoofdschool op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
en wordt daar afgehaald.

(*kruis aan wat past)

Handtekening ouders

Beste ouders

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we jullie vragen om enkel nog via de volgende opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang in de doelstraat zelf dient te blijven;
• Via een briefje in de agenda of boekentas voor de klasjuf
• Via een briefje op het secretariaat van de school
• Indien een last minute wijziging, via telefonisch contact met het secretariaat van de school...
Dus niet meer via de gsm van de opvang, aangezien het de leerkrachten zijn die tijdens het kwartier na-opvang van de school (15u30-15u45) de kinderen naar ofwel de bus ofwel de korte opvang begeleiden

Indien de leerkrachten geen duidelijke communicatie gehad hebben, zullen de kinderen sowieso op de bus naar de lange opvang (Kloosterstraat) gezet worden. Aangezien wij niet met voorinschrijvingen werken, hebben wij geen lijst met welk kind wanneer in welke opvang dient te blijven, jullie communicatie hierrond met de school is dus zeer belangrijk! We vragen jullie dan ook om rekening te houden met de nog steeds geldende afspraken;
• Als je je kind voor 17u komt ophalen, verwittig je de juffen dat het kind naar de korte opvang op school moet gaan, dit mag gerust via een eenmalige vaste planning indien mogelijk...
• Als je je kind na 17u komt ophalen, dien je in principe niet te verwittigen(al is het zeker bij de kleinsten altijd handig dat een klasjuf weet of het kind opgehaald zal worden of naar de opvang dient te gaan) en zal je kind met de bus naar de Kloosterstraat gebracht worden...
• Als je kind nog nooit gebruik gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be voor een inschrijving (dus ook voor broertjes of zusjes)
• De korte opvang is enkel op maandag, dinsdag en donderdag en sluit om 17u (bij een laattijdig afhalen zal er de standaard boete aangerekend worden)

Mvg
Kim Thiry
Verantwoordelijke Kinderopvang, IBO Hoegaarden

CLB

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar start het nieuw decreet leerlingbegeleiding. Lees meer...

 

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Share