Boekenbeurs

GBS Hoegaarden nodigt iedereen uit op de boekenbeurs
die plaatsvindt op vrijdag 16 november van 15u.00 tot 18u.00.
De opbrengst gaat naar de aankoop van boeken
voor de leesplekken in de school.
Van harte welkom!!!

Boekenbeurs

Beste ouders,

Op vrijdag 16 november 2018 organiseren wij in samenwerking met Boekhandel Pardoes een boekenbeurs op school. Kinderen, ouders en andere genodigden zijn welkom om een kijkje te komen nemen en naar hartenlust boeken te kopen vanaf 15u.

Wanneer? Vrijdag 16 november 2018 van 15.00u tot 18.00u.

Waar? In de polyvalente zaal van de hoofdschool, Doelstraat 76, 3320 Hoegaarden.

Wat? Boeken aangepast aan elke leeftijd.

Met de opbrengst van de boekenbeurs kunnen de leerkrachten boeken aankopen om de leeshoeken van de klas verder te verrijken.

Belangrijk!

We willen uiteraard niet dat kinderen die dag verloren lopen. Zij kunnen pas na het belsignaal bij de leerkracht in de klas worden afgehaald.

De leerlingen van de derde graad van de vestigingsplaats De Polder dienen uitzonderlijk die dag ook om 15.00  in de hoofdschool te worden afgehaald. Zij wachten hun ouders op de speelplaats van 3 & 4 op.

Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang Stekelbees worden uiteraard met de bus naar daar gebracht.

Vriendelijke groeten !

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

Recycleren

De school recycleert oude batterijen 
en dopjes.

U mag deze steeds binnenbrengen,
wij zorgen ervoor dat ze
een nieuw leven krijgen.

Alvast bedankt!

Tentoonstelling WOI

 

Het derde leerjaar bracht een bezoek
aan de tentoonstelling over WOI.
Het was heel interessant,
echt de moeite waard.

Kijk maar!

Rollebolle

 

De kleuterklassen K2 en K3 gingen samen sporten.
Kijk maar naar onze foto's dan kun je zien
hoe leuk het was.

 

Verslag oudervergadering 06/11/2018

Aanwezigen
Lien Van Echelpoel - Veerle Henckens - Veerle Lochie - Isabelle Swennen - Elien Renders - Pascale Ackermans - Jo Snoeckx - Christelle Vandenbemden - Anneleen Pulinckx -  juf Nathalie Vleminckx - juf Veronique Smits, juf Christa Eelen - juf Angelique Jacqmotte
Verontschuldigd: Evy Dumoulin

Agenda
1. Evaluatie Dag van de Leerkracht
2. Evaluatie grootouderfeest
3. Organisatie kerstdrink
4. Wafel -en truffelverkoop
5. Varia
1. Evaluatie Dag van de Leerkracht
• Oudercomité had koffiekoeken voorzien als 10-uurtje. Dit werd hartelijk onthaald. Alles was op.

2. Evaluatie grootouderfeest
Veel koffie gedronken. 2e perculator werkt dus deze volgende keer ook benutten.
Vraag naar soep (is al elk jaar geweest) , thee en sapjes voor de kinderen
Popcorn werd bijna niet verkocht, maar was eenmalig omdat dit in het thema circus viel.
Hotdogs waren wel een succes
Er werden bedankingen uitgestuurd aan de helpers.

3. Organisatie kerstdrink
• Vrijdag blijkt toch gemakkelijker voor iedereen/gemakkelijker vrij
• Het wordt simpel gehouden: kinderkoor, drank en cake
• Het goede doel wordt nog verder besproken, wel iets met kinderen. Dit wordt meegedeeld op de uitnodiging van de kerstdrink
• Omdat er redelijk wat popcorn over is, zullen oa juf Angelique en juf Christa popcorn maken om te verkopen op de markt
• Voorstel voor volgend jaar: vrijdag eerder organiseren zodat de vakantie nog niet begonnen is voor iedereen

4. Wafel-en truffelverkoop
Goede verkoop. Maar er was vraag naar frangipanes.

5. Varia
Proclamatie kleuters: overnachting is nog in overleg.
bedrukking polo's en ander promo-materiaal: nog niet gebeurd, voor volgende vergadering
werkteam KUBB: Pascale, Katrijn, Jan, Evy, Jo

7. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op donderdag 17 januari om 20u in de leraarskamer. 
Iedereen welkom!

Tablets

 

Onze school heeft met de opbrengst van de wafel- en truffelverkoop
6 extra tablets aangekocht.
De kinderen en leerkrachten zijn er superblij mee!
Dank aan iedereen die deze actie gesteund heeft!!!

Juf Bieke druk in de weer...

 

Samen met de kinderen van haar klas zorgt ze
voor een fleurige toets op de speelplaats.
2A

Assepoester

 

Wie past het schoentje...? Kijken jullie mee?

Welkom in onze TOVERSCHOOL

 

Ollekebollekeknol,
toveren maar toverkol

Klasoverschrijdende activiteiten
van juf Kathleen en juf Janine

Menu van de maand

 

Jaarkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2018-2019

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand november.

 

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

 

Korte opvang Doelstraat

Beste ouders,

Vanuit de landelijke kinderopvang Stekelbees wordt er op maandag, dinsdag en donderdag in de hoofdschool een 'korte opvang' voorzien van 15.45 u. tot 17.00 u.

Indien ouders graag gebruik willen maken van deze korte opvang gelieve onderstaande strook zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klastitularis.

Indien dit sporadisch is, kan dit ook op voorhand gemeld worden in de schoolagenda ( lagere school ) of postzakje ( kleuterschool ). Een telefoon naar het secretariaat vóór 15.30u is ook mogelijk.

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we ouders vragen enkel via bovenstaande opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang moet blijven.

Gelieve er mee rekening te houden dat telefonisch contact opnemen met de opvang zelf geen mogelijkheid meer is.
Indien de leerkracht geen duidelijke communicatie ontvangen heeft over welke opvang, zal je kind automatisch meegaan met de bus naar de lange opvang.

Indien je kind nog nooit gebruikt gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind ..............................................(naam) uit klas .................
gaat wel / niet * naar de korte opvang in de hoofdschool op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
en wordt daar afgehaald.

(*kruis aan wat past)

Handtekening ouders

Beste ouders

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we jullie vragen om enkel nog via de volgende opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang in de doelstraat zelf dient te blijven;
• Via een briefje in de agenda of boekentas voor de klasjuf
• Via een briefje op het secretariaat van de school
• Indien een last minute wijziging, via telefonisch contact met het secretariaat van de school...
Dus niet meer via de gsm van de opvang, aangezien het de leerkrachten zijn die tijdens het kwartier na-opvang van de school (15u30-15u45) de kinderen naar ofwel de bus ofwel de korte opvang begeleiden

Indien de leerkrachten geen duidelijke communicatie gehad hebben, zullen de kinderen sowieso op de bus naar de lange opvang (Kloosterstraat) gezet worden. Aangezien wij niet met voorinschrijvingen werken, hebben wij geen lijst met welk kind wanneer in welke opvang dient te blijven, jullie communicatie hierrond met de school is dus zeer belangrijk! We vragen jullie dan ook om rekening te houden met de nog steeds geldende afspraken;
• Als je je kind voor 17u komt ophalen, verwittig je de juffen dat het kind naar de korte opvang op school moet gaan, dit mag gerust via een eenmalige vaste planning indien mogelijk...
• Als je je kind na 17u komt ophalen, dien je in principe niet te verwittigen(al is het zeker bij de kleinsten altijd handig dat een klasjuf weet of het kind opgehaald zal worden of naar de opvang dient te gaan) en zal je kind met de bus naar de Kloosterstraat gebracht worden...
• Als je kind nog nooit gebruik gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be voor een inschrijving (dus ook voor broertjes of zusjes)
• De korte opvang is enkel op maandag, dinsdag en donderdag en sluit om 17u (bij een laattijdig afhalen zal er de standaard boete aangerekend worden)

Mvg
Kim Thiry
Verantwoordelijke Kinderopvang, IBO Hoegaarden

CLB

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar start het nieuw decreet leerlingbegeleiding. Lees meer...

 

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Share