OUDERPLATFORM

Geachte ouders,

Om het ouderplatform te bereiken surft u naar:

https://ouders.broekx.be/?instellingsnummer=013524_211

Gebruikersnaam is uw mailadres

Van zodra u het paswoord gewijzigd hebt, moet u het nieuwe paswoord ingeven.

Christine Kerryn
ICT-coördinator

Info inschrijvingen? Scan de QR-code!

 

Daar zit muziek in...

 

Vandaag werden we getrakteerd op een concert door juf Bieke en haar leerlingen.
Wat was dat fijn.

Kijk maar mee naar enkele sfeerbeelden.

Verlenging gesplitste werking kinderopvang
tot minstens 5/3

Beste ouders

Momenteel is er nog geen duidelijkheid of de regering de beperking rond de hobby's voor kinderen onder de 12 jaar, ook in maart nog wil aanhouden. De beslissing om in de opvang geen scholen te mengen, was hier een aanvulling op. Dit wil zeggen dat het voor ons momenteel dus nog niet duidelijk is of we die werking nog dienen verder te zetten in maart... Maar om jullie tijdig duidelijkheid te geven, is er in overleg met de gemeente afgesproken dat we deze gesplitste werking sowieso nog minstens 1 week zullen verlengen.

Hierdoor kunnen we jullie nu al laten weten dat we ook volgende week de scholen nog uit elkaar zullen houden en de kinderen van de gemeenteschool dus minstens tot en met vrijdag 5 maart enkel en alleen in de doelstraat opgevangen zullen worden. Zij blijven dus zowel 's morgens, 's avonds als op woensdag namiddag een opvangaanbod krijgen in de doelstraat en niet in onze hoofdlocatie. Ook de kinderen van Outgaarden blijven voorlopig op woensdag namiddag dus in de doelstraat opgevangen worden.

We wensen ook nog eens te benadrukken dat er momenteel dus elke ochtend opvang is in de doelstraat tot en met 8u15 en de kinderen pas vanaf 8u15 door de school worden opgevangen (zoals steeds). De kinderen die voor 8u15 op de speelplaats spelen, vallen onder onze verantwoordelijkheid en dienen wij in te schrijven. Gelieve jullie strikt aan het startuur van 8u15 te houden, indien jullie geen opvang wensen en jullie kinderen dus ook niet eerder af te zetten...

In de loop van volgende week hopen we jullie dan verder te kunnen informeren over onze werking tot aan de paasvakantie. Voor de paasvakantie zelf, hebben we momenteel ook nog geen richtlijnen. Hierdoor zullen we de start van de inschrijvingen uitstellen naar het tweede deel van maart, maar ook hierover communiceren we volgende week nog verder.

Mvg

Kim Thiry - verantwoordelijke kinderopvang BKO Hoegaarden (ik werk niet op vrijdag)
bko.hoegaarden@samenferm.be • 016/76.56.59 • infolijn op 070/24.60.41 van 9u tot 14u
www.samenferm.be • Ferm Kinderopvang vzw • Kloosterstraat 29 • 3320 Hoegaarden

De acrobaten van de GBS

 

De acrobaten van de GBS Hoegaarden hebben hun beste trucjes boven gehaald.
Geniet mee van de geweldige piramides die ze gebouwd hebben
door een combinatie van teamwork en moed.

De spelotheek

 

Vandaag werd de spelotheek aan de polder opgestart.
Kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid
en kunnen tonen dat ze respectvol kunnen omgaan
met het materiaal en met elkaar.

 

Carnaval vieren

 

Vandaag mochten de kinderen
van de lagere school verkleed
naar school komen.
Mooi gedaan! Kijk maar mee!

Cliniclowns bij juf Chantal

 

De Cliniclowns
Ze toveren een lach
Ze maken al het lijden iets dragelijker
Ze doen wonderen
De Cliniclowns

Thema ziek zijn bij juf Chantal

 

Kijk je mee?

Leuke T-shirts in het eerste leerjaar

 

Kijk maar mee!

De clowntjes

Onze circusweek was een heus succes.
We hebben trucjes geleerd,
heel veel gelachen,
maar ook wel nieuwe dingen geleerd.
Het was een topweek! Geniet mee van de foto's.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en hou het veilig.

De clowntjes van juf Veronique

Een winterprik

Onze winterprik in de klas kwam een weekje
te vroeg.
Maar toch hadden we plezier en leerden we
weer nieuwe dingen.

De kleuters van K2/3

 

Oudervergadering  27/01/2021

Aanwezigen
Lien, Elien, Wendy, Katrien, Jo, Anneleen, Directeur, Evy, Veerle L, Veerle H., juf Nathalie, juf Vera, Michael

(Mogelijke) Nieuwe leden: 
Niels Martens, Aimee Baerts, Els Bollen

Verontschuldigd
Katrijn, Kim

Agenda 
- Goedkeuring vorig verslag
- Grootoudersfeest
- Plan van inkomsten
- Trooper
- Tegen volgende vergadering: culturele activiteit volgend schooljaar, speelplaats
- Varia

1. Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

2. Grootoudersfeest
Voorstel: Elke klas maakt in een bepaald thema een knutselwerk. Al deze knutselwerkjes komen op een poster terecht met hierop een link naar het filmpje van elke klas. In dit filmpje toont de klas hun dansje.
Voor het dansje bekijkt juf Nathalie of we dit volgens de wet van de privacy kunnen uitwerken. We zullen ervoor zorgen dat het filmpje maar beperkte tijd zichtbaar is en dat de grootouder enkel het filmpje kan zien van de klas van zijn of haar kleindochter of -zoon (door gebruik te maken van een wachtwoord).
De school in Outgaarden wordt ook betrokken.
Planning: Tegen de vergadering van februari wordt alles nagevraagd ivm de privacy.
Uitvoering: na de paasvakantie

3. Plan van inkomsten
Ideeën oudervereniging:
- Zoektocht in de paasvakantie: Tijdens een wandeling zoeken naar een bepaald voorwerp, bijvoorbeeld paashazen of paaseieren.. Indien ze alles kunnen vinden, winnen ze een prijs (bv. bon van de bakker). Inschrijving 5 of 10 euro.
- Mini containerpark
- Leesmarathon gekoppeld aan sponsortocht
o In samenwerking met de school
- Cinema drive-in
o In samenwerking met Venetiaan, bvb. als het grote scherm gehuurd wordt voor een EK of WK.
Aandachtspunt: Voor fysieke activiteiten moeten de Interne preventiedienst en het schoolbestuur toestemming geven.
NIEUWE IDEEËN
Teken fund: elke leerling maakt 1 tekening. Ouders of sympathisanten kunnen van elke leerling een product kopen met die tekening erop. Bijvoorbeeld magneten, een kaartje,...
Gewoon verkopen van producten
bv. wijn, roomijs,...
PLANNING: Tegen 24 februari beslist de werkgroep welke activiteit het wordt.

4. Trooper
Oproep om aankopen te doen via Trooper!
Reclamefolders zijn verdeeld onder de leerkrachten. Er zijn ook posters voorzien.
Voorstel om folder in te scannen en opnieuw te delen via Broekx, zodat ook de ouders hier opnieuw aan worden herinnerd. De folder kan ook op de website geplaatst worden.

5. Tegen volgende vergadering
Culturele activiteit; reeds een activiteit inplannen voor volgend schooljaar, periode september-oktober.
Speelplaatsverfraaiing:
De polder krijgt prioriteit van de school. De school heeft al banken en bloembakken gekocht. Ze willen ook een basketbalring zetten. Er komt in de groene zone een nieuw speeltoestel.
Aanbod: Wendy heeft gratis een mobiele basketbalring staan thuis. Directie neemt verder contact op met haar.
De school vraagt aan de oudervereniging of we opnieuw enkele spelletjes, zoals bv. een hinkelspel, willen schilderen op de speelplaats van de Polder.
=> WERKGROEP komt opnieuw samen om dit praktisch te bekijken (sponsoring verf?).

6. Varia
Openluchtklassen: De openluchtenklassen die voor de paasvakantie zouden plaatsvinden (5de en 6de leerjaar) zijn reeds geannuleerd. Het is nog niet duidelijk of de openluchtenklassen die gepland zijn na de paasvakantie mogen doorgaan. De school wil dit nog niet afzeggen omdat er al veel voorschotten betaald zijn.

Koude handen na handen wassen: Er zijn enkel wastafels buiten op de speelplaats. Bij koude temperaturen is bijgevolg ook het water heel koud. Bij de kleuters wordt er al vaak alcoholgel gebruikt.

Corona: de school controleert weer wat strenger om nieuwe besmettingen te voorkomen. De leerkrachten spreken mensen aan indien ze zich niet houden aan de regels (handen niet wassen of blijven staan op de speelplaats).

Heel druk aan de schoolpoort van Outgaarden: Afstand houden is er heel moeilijk. Mogelijk idee: een circuit maken dat dit 1 richting wordt? (zie feedback school)

Feedback school: De wijkagent is ook zeer ontevreden. Veel ouders blijven staan om te kijken naar hun kindje(s). Zelfs nadat ouders aangesproken door de wijkagent en de directeur, ziet de wijkagent weinig verandering.
De wijkagent vroeg om de hekken toe te maken met hout. Directeur is hier geen voorstander van. De burgemeester van Hoegaarden heeft nu opgedragen om dergelijk gedrag te verbaliseren.
 
Op het voetpad vlak over de school staan nu al kegels zodat er geen auto's kunnen parkeren. Juf Nathalie zal bekijken of de signalisatie beter kan gemaakt worden.

Doelstraat fietsparking bij beter weer
Bij beter weer is het moeilijk om fiets weg te zetten met afstand, omdat er hiervan meer mensen gebruik gaan maken.
Feedback directeur:
- poortje openzetten van de fietsenparking
- mogelijkheid om met nadarhekken de parking te vergroten

Fluohesjes voor kinderen: Aan de polder komen heel veel kinderen te voet of met de fiets: Fietsverlichting is niet ok. Na een controle werd er vastgesteld dat ¾ van de leerlingen aankwamen zonder hesje of verlichting. Na bericht via het ouderplatform is er wel al een enorme verbetering.
Indien de leerlingen geen fluohesje bij hebben, moeten ze er een aandoen van de school. De fluohesjes van de school zijn wel op.
• Oudervereniging gaat op zoek naar fluohesjes voor de leerlingen. Er mag reclame op staan, maar het moet wel deontologisch in orde zijn (geen sigaretten of alcohol,...). Veerle H. neemt dit op.
• Fluohesjes voor de leerkrachten worden voorzien vanuit de school.

Directeur, in naam van het hele schoolteam:
Bedankt de oudervereniging voor de 3 manden met snoep en de mand bier voor zichzelf. Doet echt enorm veel plezier!

VOLGENDE VERGADERING 24 februari

Gekke truiendag!

 

Kijken jullie mee?

Dieren in de winter

 

De vogeltjes worden niet vergeten.
Voederpalen terug aangevuld met lekkers.

Poëzieweek op school!

 

Kijken jullie mee?

Rosdel

 

 

We trokken op vrijdag 5 februari met de fiets
naar het natuurgebied 'Rosdel'.
Daar staken we de handen uit de mouwen
door snoeihout op te ruimen.
Het was een leerrijke en leuke activiteit.
We kijken al uit naar juni.
Dan gaan we nog eens terug om te kijken
hoe de natuur dan echt tot leven zal gekomen zijn.
Natuurlijke groetjes uit het vijfde leerjaar !!!

Letterzoekspel

 

De kinderen van het eerste leerjaar kennen de letters al.
De lettertjes werden spelenderwijs nog eens ingeoefend.
De juffen verstopten prenten op de speelplaatsen
en in de gangen.
Iedereen heeft alle letters gevonden
en zo konden we een zinnetje maken.
Ik vier het letterfeest.

Share