OPENINGSUREN SECRETARIAAT GBS HOEGAARDEN

 

Vrije dagen schooljaar 2019-2020.

25/09/2019                                 Pedagogische studiedag
30/09/2019                                 Facultatieve vrije dag
26/10 - 03/11/2019                     Herfstvakantie
11/11/2019                                 Wapenstilstand
04/12/2019                                 Pedagogische studiedag
21/12/2019 - 05/01/2020             Kerstvakantie
15/01/2020                                 Pedagogisch studiedag MOEV
22/02/2020- 1/03/2020                Krokusvakantie
04/04/20209-19/04/2020             Paasvakantie
30/04/2020                                 Facultatieve vrije dag
01/05/2020                                 Feest van de arbeid
21/05-24/05/2020                       Hemelvaartsdag + brugdag
31/05-01/06/2020                       Pinksteren

30/06/2020                      LAATSTE SCHOOLDAG  tot 12.00u - Rapport lagere school

Kinderopvang Hoegaarden

Kalender schooljaar 2019-2020

 

Fruitkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Drankjes op school.

Beste ouders,

Vanaf 1 september 2019 kunnen er geen drankjes meer aangekocht worden in de school.
Drankjes worden meegebracht van thuis, liefst in een drinkfles
en enkel water. Deze kunnen regelmatig op school bijgevuld worden met kraantjeswater.

Kraantjeswater is een gezond alternatief om de dorst te lessen. De kwaliteit van onze waterleiding werd door de Vlaamse Milieu Maatschappij gecontroleerd.

Frisdranken en andere gesuikerde dranken zijn niet meer toegelaten op school. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de schoolraad en bekrachtigd door het College van burgemeester en schepenen.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

Organisatie kleuterschool schooljaar 2019-2020    

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren. Lees meer...

Organisatie lagere school schooljaar 2019-2020    

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren. Lees meer...

Oproep vrijwilligers!

Beste ouders,

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar extra helpende handen tijdens het middagtoezicht in onze school.
We zoeken een aantal vrijwilligers die tussen 11.30u en 13.30u mee toezicht willen houden op kinderen van 3 tot 12 jaar.

Concreet houdt dit in;
- Toezicht houden + bedelen van warme maaltijden in de refter.
- Toezicht houden op de speelplaats.
- Begeleiding en verzorging van kinderen van 3 tot 12 jaar.
- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. (dagen kunnen eventueel bepaald worden)
- Startende vanaf 2 september 2019.

De gemeente betaalt hiervoor een forfaitaire maximale onkostenvergoeding per dag.
Indien er ouders, grootouders,.... zijn die graag een handje willen helpen of mensen die op zoek zijn naar een extra bijverdienste mogen mij gerust contacteren, voor 28 juni, op onderstaande gegevens:

Nathalie Vleminckx
beleidsondersteuner GBS Hoegaarden
Tel.; 016/76.87.87
gbsbeleidsondersteuner@skynet.be

Korte opvang Doelstraat

Beste ouders,

Vanuit de landelijke kinderopvang Stekelbees wordt er op maandag, dinsdag en donderdag in de hoofdschool een 'korte opvang' voorzien van 15.45 u. tot 17.00 u.

Indien ouders graag gebruik willen maken van deze korte opvang gelieve onderstaande strook zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klastitularis.

Indien dit sporadisch is, kan dit ook op voorhand gemeld worden in de schoolagenda ( lagere school ) of postzakje ( kleuterschool ). Een telefoon naar het secretariaat vóór 15.30u is ook mogelijk.

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we ouders vragen enkel via bovenstaande opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang moet blijven.

Gelieve er mee rekening te houden dat telefonisch contact opnemen met de opvang zelf geen mogelijkheid meer is.
Indien de leerkracht geen duidelijke communicatie ontvangen heeft over welke opvang, zal je kind automatisch meegaan met de bus naar de lange opvang.

Indien je kind nog nooit gebruikt gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

Mijn kind ..............................................(naam) uit klas .................
gaat wel / niet * naar de korte opvang in de hoofdschool op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
en wordt daar afgehaald.

(*kruis aan wat past)

Handtekening ouders

Share