Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Start inschrijvingsperiode 3 iedereen 22 maart!!!

Klik hier om uw kind in te schrijven!

Hartelijk dank voor de belangstelling in onze school.

Info inschrijvingen? Scan de QR-code!

 

Verderzetten gesplitste werking kinderopvang
tot eind april
+ info ivm schoolvrije dagen en zomervakantie

Beste ouders

Na het overlegcomité van gisteren, heeft Kind en Gezin ons laten weten dat wij vanaf maandag terug alle kinderen mogen opvangen die hier nood aan hebben. Er is dus geen specifieke doelgroepbeperking meer, al blijft het aangewezen om je kind niet onnodig naar de opvang te laten komen en zo het aantal sociale contacten te blijven beperken. Daarnaast blijft de richtlijn wel dat we zo min mogelijk scholen mogen mengen.

Daarom werd er in overleg met de gemeente beslist om onze huidige werking, waarbij we de gemeenteschool en het Mariadal niet mengen, al zeker aan te houden tot eind april. Op die manier mengen we veel minder kinderen uit verschillende contactbubbels en hopen we alles zo veilig mogelijk te houden voor iedereen.
Concreet wil dit dus zeggen dat de kinderen van Mariadal en het SLO gewoon in de hoofdlocatie blijven en dat de kinderen van de gemeenteschool altijd in de doelstraat opgevangen worden. Dit dus zowel elke ochtend vanaf 7u als elke avond tot 18u30 en elke woensdag namiddag. Op woensdag namiddag worden ook de kleuters van Outgaarden naar de doelstraat gebracht. Alles blijft dus voorlopig zoals we het al een hele tijd doen.

Daarnaast willen we jullie er ook aan herinneren dat er de komende weken nog enkele schoolvrije dagen gepland zijn. Hiervoor kan ondertussen volop online ingeschreven worden, zie de gele dagen in onze kalender in de bijlage. OPGELET momenteel kan je enkel inschrijven voor “de polder” , het is de bedoeling dat ook de mensen van de gemeenteschool gewoon op de polder inschrijven voor deze dagen. Moesten we ook op die schoolvrije dagen gesplitst werken, dan laten we dat aan de ingeschreven mensen weten (zodat jullie jullie kinderen op de juiste plaats kunnen afzetten).
Volgende week woensdag 21/4 is er al een schoolvrije dag voor Mariadal, hiervoor stoppen de inschrijvingen deze middag om 12u (zoals steeds de week ervoor op donderdag middag). Als je dit door omstandigheden vergeten bent, doe dit dan nu nog snel online of uitzonderlijk via mail naar kthiry@samenferm.be (dit kan wel enkel nog tot en met morgen middag). 

Tot slot laten we ook al even weten dat de inschrijvingen voor de zomer vermoedelijk niet begin mei zullen starten. Eens er concrete richtlijnen zijn over hoe we onze werking dan dienen te organiseren, zullen we jullie op de hoogte brengen en de inschrijvingen starten (vermoedelijk eind mei/begin juni). Als de maatregelen het ons toelaten zullen we er opnieuw naar streven om iedereen minstens 2 of 3 vakantieweken aan te bieden. Maar als je meer opvang nodig hebt, raden we jullie zeker aan om nu al alternatieven te zoeken voor die extra weken, aangezien we zelfs binnen een normale werking niet altijd alle opvangvragen kunnen beantwoorden.

Info ivm schoolvrije dagen en zomervakantie

Mvg
Kim Thiry - verantwoordelijke kinderopvang BKO Hoegaarden (ik werk niet op vrijdag)
bko.hoegaarden@samenferm.be • 016/76.56.59 • infolijn op 070/24.60.41 van 9u tot 14u
www.samenferm.be • Ferm Kinderopvang vzw • Kloosterstraat 29 • 3320 Hoegaarden

 

Oudervergadering  31/03/2021

Aanwezigen
 
Lien
Elien
Katrien
Jo
Els
Anneleen
Katrijn
Juf Lies
Juf Erika
Juf Veronique

1. Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd

2. Grootoudersfeest
Nathalie heeft ondertussen de ouders bevraagd via het ouderplatform. De terugkoppeling naar de kleuterjuffen dient nog te gebeuren.
De activiteit zal doorgaan. Zodra het mooier weer is maken de juffen samen met de leerlingen een filmpje en maken ze ook een kunstwerk.

3. Culturele activiteit
Kleuters
• De voorkeur van de kleuterjuffen gaat naar Farm on Wheels.
• Outgaarden kan enkel deelnemen indien ze tot aan de hoofdschool komen. Kan de gemeente hiervoor busvervoer voorzien?
Lagere school: Hikke Takke toe
• 1ste graad
o De vorige activiteit mag 2-jaarlijks herhaald worden: Timmeren rond thema ridders en prinsessen
o Periode: oktober
• 2de graad
o Nog bevragen
• 3de graad
o WO2 
o Periode: november
TO DO: 2de graad checken + data vastleggen voor de verschillende activiteiten

4. Parkeren in Outgaarden
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Wijkagent. Er is niets concreet uit voortgekomen.  Het is een delicate zaak vermits parkeren op de stoep in principe niet mag. Aan de leerkrachten wordt reeds gevraagd om niet voor de school te parkeren.
De directeur is enkele keren aan de schoolpoort gaan staan. Samenscholing was nu ok.
De oudervereniging stelt opnieuw de vraag of er een oproep kan gedaan worden om zich maar langs één zijde te parkeren, zodat de stoep aan de andere zijde vrij blijft. Juf Erika neemt dit op en bevraagt de wijkagent opnieuw.

5. Verkeer
Er is een overleg doorgegaan samen met twee leden van de oudervereniging van Mariadal, Geert Claes (inspecteur), Pascal Ausloos (hoofdinspecteur), Thibaut Deprez (Milieudienst) en de heer Taverniers (burgemeester).  Michael Das en Anneleen Pulinckx waren aanwezig vanuit onze oudervereniging.
Een uitgebreid verslag wordt bezorgd aan de directeur.
Enkele kernzaken die besproken werden:
• Kloosterstraat kan niet 1-richting worden;
• Fietsoversteekplaats aan apotheek Maes voorzien;
• Voorstel geopperd om van een gedeelte van de straat Klein Overlaar een fietsstraat te maken: van kruispunt Kloosterstraat tot aan Stoopkesstraat;
• De uitgang aan de Polder gaan ze veranderen zodat auto's loodrecht op straat kunnen uitrijden;
• Gemeente regelt vrachtverkeer voor Carrefour Express en Nieuwhuys (niet tussen 8u en 9u);
• Burgemeester kwam met voorstel om de schoolpoort van GBS in de doelstraat reeds om 8uur te openen, zodat verkeer meer verspreid wordt. Dit moet praktisch wel nog bekeken worden wat haalbaar is.
Vanuit de ouderverenigingen is een opvolgmeeting aangevraagd bij de gemeente.

6. Plan van Inkomsten
• Tekenfund
o Gaat pas volgend schooljaar door. TO DO: datum vastleggen
• Producten verkopen
o Geen alcohol of sigaretten
o Verkoop van taarten? De school heeft dit reeds gedaan en dit was toen geen groot succes.
o De werkgroep checkt of er nog andere producten zijn waarbij we kunnen samenwerken met lokale handelaars.
o We willen deze verkoop koppelen aan moeder- of vaderdag.
TO DO: 21 april concreet voorstel vanuit de werkgroep
6. Speelplaatsverfraaiing
Verfwerken gaan door op 17 april vanaf 10u. Maximum 4 personen per speelplaats.
• Speelplaats lagere school 1ste en 2de graad: 
o Vermits volgend schooljaar het 4de leerjaar naar de Polder zou gaan, zijn de leerkrachten aan het bekijken om de speelplaatsen anders in te richten. Ze willen verschillende hoeken maken (voetbalhoek, rustige hoek, hoek waar ze kunnen touwtje springen, enzovoort). Ze gaan ook een krijtbord voorzien.
o Verfwerken stellen we om deze reden uit.
o Leerkrachten vragen of wij als oudervereniging opnieuw een zandbak wil maken. Dit willen we zeker doen. Katrijn neemt dit verder op. Afspraken volgen nog omtrent hoogte en grootte.
• Kleuterschool
o Er komen nieuwe rubberen tegels. Ze sparen ook voor een nieuw speeltoestel.
o Er komen ook nog krijtborden in functie van grove en fijne motoriek.
o Bollen mogen zeker opnieuw geverfd worden.
• Outgaarden:
o Focus van verfwerken op Outgaarden leggen omdat zij vragende partij zijn.
TO DO: Checken of we voldoende materiaal hebben.

6. Varia
• Noodopvangers van kinderopvang Ferm bedanken
o Misschien eerder een idee voor einde schooljaar.
o Polsen of Mariadal mee wilt werken hieraan.
• Nieuwsbrief
o Volgend schooljaar starten we met een Nieuwsbrief vol foto's. Via deze brief andere ouders op de hoogte brengen van wat we allemaal doen.
o Aandachtspunt: reeds foto's zetten in de mail zodat ouders de nieuwsbrief in bijlage willen lezen.
• Activiteit met oudervereniging.
o Quiz: Iedereen wil dit zeker doen!

Data volgende vergaderingen: 21 april en 19 mei

Pasta Take Away

 

Wij hebben zaterdag maar liefst 1100 pasta's verdeeld!
Dankjewel voor al deze bestellingen
en dankjewel aan traiteur Culinesse voor de perfecte service.

Thema eieren bij juf Chantal

 

Ei ei wat een ei
Wat een kanjer van een ei
Wat ben ik blij want het is voor mij
Krak zei het ei...
Nu heb ik er een vriendje bij

Vrolijk Pasen

 

Een Vrolijk Paasfeest voor iedereen
van de juffen en kleuters van Outgaarden.

KAUTERHOF AFGESLOTEN - START 29/03/21

Beste inwoner,

Vanaf maandag 29/03/21 starten de rioleringswerken op het Kauterhof (fase 4).
Vanaf deze datum is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op het Kauterhof.
Komende van Meldert wordt er een omleiding voorzien via Waversesteenweg - ring Tienen - Groot Overlaar - Klein Overlaar. (omleiding voor fietsers z.o.z.)
Vanuit Hoegaarden kan er enkel naar Tienen gereden worden via Klein Overlaar.
De Lijn volgt ook een omleiding. Volg de actuele info via www.delijn.be .
De werken duren vermoedelijk tot eind 2021.
Wij danken u voor uw begrip. Lees meer...

Met vriendelijke groeten,

Bart Hendrix                                        Jean-Pierre Taverniers

 

In de ruimte...

 

Gedurende 2.5 weken zweefden we rond in de ruimte.
In onze klas kwam ruimtewezen Frutsel zelfs even logeren.
Dat was wel leuk.
Kijk maar mee naar onze ruimteavonturen.

Groetjes van de astronauten van juf Veronique

Hallo dino bij juf Chantal

 

Er was eens een dino
Heel groot en heel groen.
Hij vroeg aan een muisje:
Toe geef me een zoen!
Neen, zei dat muisje,
dat doe ik niet!
Nu huilt de dino een zee van verdriet.

We maken bloembommetjes voor de bijen en vlinders.

 

Kijken jullie mee?

Share