Papadag

Papadag

Fotoshoot onbewerkte versie deel 1

Fotoshoot onbewerkte versie deel 2

Fotoshoot Sephia

I love dad

Wit-Zwart met een vleugje kleur

Uitstap naar Plopsa Coo

Beste ouders,

Traditioneel wordt er voor de leerlingen van het 6de leerjaar als afsluiting van het schooljaar een leuke uitstap georganiseerd. Deze keer werd geopteerd om Plopsa Coo te bezoeken.

Vertrek?  Op dinsdag 25 juni 2019 om 8.30 op school.

Terugkomst?  U kan uw kind omstreeks 17.00 aan de Polder ( school ) afhalen.

Wat moet mijn kind meenemen?

- Enkele drankjes (geen glazen flesjes)
- Zakgeld beperk je best tot 10 euro, maar is geen noodzaak!

De toegang, het vervoer en het eten worden volledig betaald door de school met 'de opbrengst van schoolactiviteiten'.   Deelname is dus volledig gratis.
' s Middags eten de kinderen ter plaatse frietjes met een stuk vlees.

Met beleefde groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind wordt:

O om 18.00 aan de school afgehaald.
O gaat naar de naschoolse opvang Stekelbees

Dit wil ik nog meedelen aan de leerkracht:

..................................................................….

Handtekening,

Tuinfeest 15 juni 2019

 

Onder een stralend zonnetje gaven de kriebelbeestjes een fantastisch optreden.
Kijk maar naar onze foto's! We maakten ook mooie versieringen.
Dank aan juf Ann, juf Kathleen en juf Janine, alle mensen,
zoveel helpende handen.
DANK U WEL!!!

Vaderdag bij juf Chantal

 

Hij kan vliegen, hij kan springen,
En wel 1000 andere dingen.
Spierbal hier, spierbal daar,
Altijd staat hij voor mij klaar.
Hé, heb ik je dat nog niet verteld?
Mijn papa is een echte superheld!

Koetje boe, koetje boe, koetje boe, boe...

Juf Chantal en haar kindjes maakten kennis
met het leven op de boerderij.

Kijk maar mee!

Mmm... lekkere ijsjes...

Smullen maar!

Kijken jullie mee?

Lang leve mama!

Mama is liefste en de mooiste en de beste!!!

Kijk maar mee!

Sportdag kleuters

Vandaag zetten de kleutertjes hun beste beentje
voor tijdens de Sportdag.
Klimmen en klauteren, leuke spelletjes doen...
Superleuk!

Dank ook aan iedereen die een handje kwamen helpen.

Naar het Rosdel...

Op vrijdag 7 juni besloot het vijfde leerjaar om nog wat extra zuurstof te tanken vooraleer de examens zouden beginnen.

We trokken met de fiets naar het Rosdel om daar een prachtige geleide wandeling te maken doorheen het natuurgebied. Luc leerde ons alles over de plaatselijke fauna en flora.

Ook onderzochten we, samen met Liselotte van Natuurpunt, de biodiversiteit in en rond de Schoorbroekbeek (aka Nermbeek). Met visnet en loeppotjes vonden we heel wat diertjes en zochten op zoekkaarten hun juiste naam.

Na al dit natuurschoon moesten de helden van het vijfde leerjaar in groepjes per fiets op pad. Met kaart en kompas zochten zij hun weg doorheen de Hoegaardse velden om uiteindelijk aan te komen aan de watertoren. Na een lesje over communicerende vaten genoten we van een zalige afdaling richting Polder.

Wat een prachtige dag was dit alweer!

Afwezigheid juf Vanessa (6A )

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Vanessa ( 6A ) afwezig zal zijn tot het einde van de week.
Zij wordt door juf Hanne Dewit vervangen.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Afwezigheid juf Karin

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Karin ( KGD ) zal afwezig zijn tot en met 21 juni 2019.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Afwezigheid juf Chantal ( NCZ )

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat juf Chantal ( NCZ ) tot het einde van het schooljaar zal afwezig zijn. Zij wordt door meester Willem vervangen.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Drankjes op school.

Beste ouders,

Vanaf 1 september 2019 kunnen er geen drankjes meer aangekocht worden in de school.
Drankjes worden meegebracht van thuis, liefst in een drinkfles
en enkel water. Deze kunnen regelmatig op school bijgevuld worden met kraantjeswater.

Kraantjeswater is een gezond alternatief om de dorst te lessen. De kwaliteit van onze waterleiding werd door de Vlaamse Milieu Maatschappij gecontroleerd.

Frisdranken en andere gesuikerde dranken zijn niet meer toegelaten op school. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de schoolraad en bekrachtigd door het College van burgemeester en schepenen.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

Schoolreis 1ste graad

Beste ouders,

Op maandag 24 juni 2019 gaan de kinderen van de eerste graad op schoolreis. De kinderen zullen een bezoek brengen aan Planckendael.
De kinderen worden stipt om 8.30 verwacht op de speelplaats van de school. Onder leiding van de juffen begeven ze zich naar de parking van de sporthal. Omstreeks 17.00 komen alle kinderen terug aan op de sporthal. Daar kan u uw kind afhalen.

Gelieve ten laatste tegen vrijdag 21 juni 2019 te willen bevestigen of uw kind aan de schoolreis mag deelnemen of niet.
Het vervoer wordt gedeeltelijk betaald door het gemeentebestuur. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd van 18 EURO. In dit bedrag is de toegang, vervoer en een drankje begrepen.

Wat neemt mijn kind mee?

- rugzakje
- lunchpakket / 10-uurtje
- enkele drankjes
- regenkledij  ( alleen nodig bij regenweer )

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Ondergetekende,

......................................................................vader/moeder/voogd

van..........................................................bevestigt dat zijn/haar kind

*mag deelnemen aan de schoolreis 
*niet mag deelnemen aan de schoolreis.

O Ik kom om 17.00 mijn kind aan de sporthal afhalen.
O Mijn kind moet naar Stekelbees.

Heeft u nog speciale zaken te melden voor de juf, dan kan u dit hier noteren:

...............................................................................................................

Datum: ..............................  Handtekening: ...................................

Organisatie kleuterschool schooljaar 2019-2020    

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren. Lees meer...

Organisatie lagere school schooljaar 2019-2020    

Beste ouders,

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen verkreeg de school een aantal lestijden waarmee ze klassen kan organiseren. Lees meer...

Receptie zesde leerjaar

Geachte ouders,

Het schooljaar loopt stilletjes aan op z' n einde. Tijd voor de leerlingen van het zesde leerjaar om hun getuigschrift in ontvangst te nemen en afscheid te nemen van de basisschool.

U wordt op donderdag 27 juni 2019 om 19.00 in de grote zaal van de hoofdschool verwacht. Om 19.15 zullen de schepen van onderwijs, de directeur, de voorzitter van de schoolraad en de leerkrachten van het 6de leerjaar de kinderen toespreken gevolgd door een  receptie. Tijdens deze avond worden eveneens de getuigschriften uitgereikt.

Mag ik u vragen om onderstaande strook terug te bezorgen aan de juf of meester voor 15 juni 2019.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

De ouders van ......................................zullen aanwezig zijn op de uitreiking van de getuigschriften met ............(.* ) personen.

( * uw zoon of dochter inbegrepen ) 
( * beperkt tot 5 personen )   

handtekening,

Groene vingers...

 

De tuinmannetjes en -vrouwtjes van Outgaarden werkten hard
om de bloembakken in orde te brengen.
Het resultaat mag gezien worden.

Monde Sauvage

 

We gingen op schoolreis naar Monde Sauvage.
Superleuk!!!
De foto's vertellen er alles over.

Op bezoek in de grote school.

 

De kleuters van Outgaarden kwamen op bezoek
in de hoofdschool in de Doelstraat.
Ze maakten kennis met de juffen van het eerste leerjaar.
Dat was heel leuk en leerrijk.

Bellenblazen

 

Voor de actie “Rookvrije Generatie” gingen de kinderen
van het eerste leerjaar vandaag
naar de Toontuinen van Hoegaarden.
Daar gingen ze bellenblazen onder het motto:
“Ik blaas liever bellen dan rook.”
Kijken jullie mee naar het filmpje!

Dank aan de kapoenen van het eerste leerjaar en hun juffen voor de medewerking.

GBS Hoegaarden
Verslag schoolraad
7 mei 2019

Aanwezig:
Jeremie Cambier, Erika Tritsmans, Kristof Vancaudenberg, Davy Vaes,
Hans Decoster, Veronique Smits
Verontschuldigd:
Wim Dereze, Patricia De Winter

Agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag

Er zijn geen opmerkingen betreffende het vorige verslag.

2. Facultatieve vrije dagen

Ieder schooljaar kan de school twee facultatieve vrije dagen vrij bepalen. Dit kunnen 2 volledige, 4 halve of 1 volledige en 2 halve dagen zijn.
Sinds twee jaar worden deze dagen, in overleg met de inrichtende machten, voor alle scholen op grondgebied Hoegaarden op dezelfde dagen ingepland.
De school is verplicht deze data voor 20 juni aan de ouders mee te delen.

Voor het schooljaar 2019 - 2020 werden volgende data afgesproken;
- Maandag 30/9/2019
- Donderdag 30/4/2020

3. Wijzigingen schoolwerkplan en schoolreglement

Elke wijziging wordt, na advies van de schoolraad, door de gemeenteraad opgenomen.
De ouders worden hiervan nadien schriftelijk op de hoogte gebracht.
De schoolraad geeft een positief advies inzake aanpassing van

A) Prestatieregeling:

Leerkrachten presteren 26 klokuren (26 x 60 minuten), vanaf volgend schooljaar zijn ze verplicht aanwezig op school tijdens hun klasvrije lestijden gym of LBV in functie van overleg met een parallel collega/zorg, school gerelateerd werk of vervanging bij afwezige collega.
Deze regeling geldt voor ALLE scholen binnen de scholengemeenschap.
De 3 vakbonden gaven ondertussen hun akkoord met deze aanpassingen.

B) Planning schooljaar 2019 - 2020:

De school organiseert geen openklasdag meer eind augustus. Na de inschrijvingsperioden kunnen we besluiten dat heel wat geboortejaren hun maximale capaciteit hebben bereikt. Een openklasdag organiseren met als doel nieuwe ouders en kinderen te laten kennismaken met de school, heeft dan weinig zin. Reeds ingeschreven leerlingen en hun ouders worden individueel uitgenodigd op school voor informatie over o.a. de werking, organisatie en krijgen een rondleiding op maat.
Begin september organiseert de school infoavonden, hier geven de klasleerkrachten uitgebreid informatie over o.a. hun klaswerking, specifieke aanpak naar leerstofverwerking, visie betreffende huiswerk, interne zorg,...
We willen als school de ouders motiveren om zich te engageren en aanwezig te zijn op deze infoavonden.

Verder behouden we de kijkmomenten voor nieuwe instappers waarbij ouders met hun peuter kunnen langskomen in de klas, het bezoek van de 3de kleuterklassers aan het 1ste leerjaar en het doorschuifmoment voor de leerlingen van het 4de leerjaar naar vestiging De Polder.

Vanaf volgend schooljaar plant de school nog 2 oudercontacten.
Tijdens deze oudercontacten zijn alle leerkrachten, bijzondere leermeesters, directie, zorgcoördinator,... aanwezig. De briefwisseling en inschrijvingen hieromtrent zullen vanaf september 2019 volledig digitaal verlopen.
De oudercontacten worden ingepland in de maanden december en mei. Eventuele bijkomende oudergesprekken op vraag van leerkrachten en/of ouders kunnen steeds ingepland worden in overleg met de zorgcoördinator.

Het aanbod schooldrank (chocomelk, water, fruitsap) wordt vanaf september afgeschaft.
De school promoot het drinken van kraantjeswater en bijkomend het gebruik van een herbruikbare drinkfles. In functie hiervan worden jaarlijks de waterleidingen gecontroleerd door VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij). Meer info kan je terugvinden op www.ikdrinkslim.be en www.drinkkraantjeswater.be
De schoolraad staat hier zeer positief tegenover.

Bij de school - en klasorganisatie wordt bij de indeling van klassen steeds de parameter leeftijd (specifiek geboortedatum) toegepast. Dit voornamelijk bij de samenstelling van de graadsklassen. Na overleg met de betrokken leerkrachten worden deze verdelingen door de klassenraad bekrachtigd. In functie van verhoogde zorg of uitbreiding van zorg kan er rekening gehouden worden met leerling specifieke noden. Dit steeds in overleg met de betrokken partijen.

4. Capaciteitsverhoging kleuterschool Hoegaarden

Naar aanleiding van de recente inschrijvingsperioden waarbij vrij snel de capaciteit voor geboortejaar 2017 werd bereikt, besliste het schoolbestuur om specifiek voor dit geboortejaar de capaciteit te verhogen. Deze capaciteit werd verhoogd van 33 naar 39 kleuters, hierdoor kon de wachtlijst worden weggewerkt.

5. Aanwending lestijdenpakket: organisatie kleuterschool
en lagere school 2019 - 2020

Op basis van telling 1 februari van aantallen en rekening houdend met de ingeschreven leerlingen kunnen de klassen volgend schooljaar als volgt worden ingericht;

Kleuterschool Outgaarden:

3 klassen waarvan 2 combinatieklassen:
KI/1O
instap (11 kleuters van °2017) + 1ste kleuterklas (10 jongste kleuters van °2016) = 21 kleuters
K1/2O
1ste kleuterklas (6 oudste kleuters van °2016) + 2de kleuterklas (15 kleuters van °2015) = 21 kleuters
K3O
3de kleuterklas (23 kleuters van °2014) = 23 kleuters

Totale maximumcapaciteit = 65 kleuters
Er zijn voor vestiging Outgaarden geen beschikbare plaatsen, de totale capaciteit werd bereikt.

Kleuterschool Hoegaarden:

6 klassen waarvan 3 combinatieklassen:
KI  25 (op het einde van het schooljaar)
instap (°2017) = 39 kleuters waarvan 14 kleuters (de oudste kleuters van °2017) op 2 maart 2020 doorstromen naar de 1ste kleuterklassen A en B. Hierdoor creëren we vanaf 2 maart 2020, 2 graadsklassen KI/1.
K1A  vanaf 2 maart 2020  KI/1A = 22
1ste kleuterklas A (°2016) = 15 kleuters
Instap (7 oudste kleuters van °2017) = 7
K1B  vanaf 2 maart 2020  KI/1B = 21
1ste kleuterklas B (°2016) = 14 kleuters
Instap (7 oudste kleuters van °2017) = 7
K2  23
Jongste kleuters van °2015
K2/3  19
10 oudste kleuters van °2015 + 9 jongste kleuters van °2014
K3  23
Oudste kleuters van °2014

Lagere school:

1ste leerjaar
- 1ste leerjaar A = 15 leerlingen
- 1ste leerjaar B = 14 leerlingen
- 1ste leerjaar C = 14 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

2de leerjaar
- 2de leerjaar A = 20 leerlingen
- 2de leerjaar B = 23 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

3de leerjaar
- 3de leerjaar A = 19 leerlingen
- 3de leerjaar B = 19 leerlingen
- 3de leerjaar C = 20 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 72 leerlingen

4de leerjaar
- 4de leerjaar A = 24 leerlingen
- 4de leerjaar B = 24 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

5de leerjaar
- 5de leerjaar A = 22 leerlingen
- 5de leerjaar B = 20 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

6de leerjaar
- 6de leerjaar A = 24 leerlingen
- 6de leerjaar B = 24 leerlingen

Maximumcapaciteit per leerjaar = 48 leerlingen

Voor de kleuter - en lagere school van Hoegaarden zijn het aantal beschikbare plaatsen afhankelijk van het geboortejaar. Ouders kunnen steeds de website van de school raadplegen voor de recentste aantallen.
Alle samenstellingen van klassen worden met de betrokken leerkrachten besproken en vastgelegd in een klassenraadbeslissing.
Tijdens de oudercontacten eind juni krijgen de ouders meer informatie betreffende de klas/leerkracht van hun kind tijdens het schooljaar 2019 - 2020.

6. Verbouwing lokalen in functie van uitbreiding van de school

Volgens de simulatie van de leerlingenaantallen is het noodzakelijk om de schoolgebouwen uit te breiden met o.a. extra lokalen, sanitair, refter,... 
Er wordt gekozen voor een uitbreiding op vestiging De Polder met daaraan gekoppeld een verhuis van het 4de leerjaar naar deze vestiging.

De gemeente kan voor deze uitbreidingswerken vanuit de overheid een subsidie ontvangen van ongeveer 70% van de totale kostprijs. Concreet betekent dit dat er gewerkt zal worden met officiële aannemers en dat de geplande verbouwingswerken zullen uitgroeien tot een heus verbouwingsdossier.

Een huidige stand van zaken;
- concrete plannen werden besproken met bestuur, directie en betrokken leerkrachten.
- een uitbreiding van de huidige refter is niet noodzakelijk.
- er wordt een speeltoestel voorzien op de nieuwe speelplaats, gericht op de leeftijd 4de - 5de - 6de leerjaar
- het bestuur opteert om zonnepanelen te plaatsen, tijdens de zomermaanden kan deze elektriciteit
  benut worden door de buitenschoolse opvang en de loods van de technisch dienst.

De deadline van oplevering werd uitgesteld met één jaar, de verhuis van het 4de leerjaar naar de nieuwe gebouwen wordt ingepland voor 1 september 2021.

7. Verslag oudervereniging

De school wenst een aantal zaken op het verslag van de oudervereniging te verduidelijken en bijkomend de bevoegdheden van enerzijds de oudervereniging en anderzijds de schoolraad toe te lichten.

A) Verduidelijken verslag oudervereniging:

Bij de communicatie omtrent de algemene staking van 20 maart 2019 werd aangehaald dat de leden (ouders) deze als onduidelijk en dwingend ervaarden. Bijkomend werd opgemerkt dat heel wat leerkrachten op de dag van de staking aanwezig waren op school.

De directeur wenst te benadrukken dat de keuze, om alle vestigingen tijdens de algemene staking te sluiten, een beslissing is die genomen wordt in overleg met  de inrichtende macht.
Ieder personeelslid heeft stakingsrecht, dit is een persoonlijke keuze.
Stakingsdagen waar het onderwijspersoneel aan deelneemt, zijn voor de leerlingen gewone schooldagen. Dat betekent dat de leerlingen op school terecht moeten kunnen en dat de school voor gratis opvang van de leerlingen moet zorgen. Als de school sluit op een stakingsdag, zijn de leerlingen gewettigd afwezig.

De oudervereniging wenst tijdens het huidige schooljaar nog een fietspooling te organiseren. Het college van burgemeester en schepenen werd niet op de hoogte gebracht van deze activiteit. In het verleden organiseerde de school een meerdaagse fietspooling, dit vergde heel wat voorbereiding en organisatie. Bijkomend kan deze activiteit enkel doorgaan mits een positief advies van een erkend overlegorgaan nl. de schoolraad.

De schoolraad is van mening dat het organiseren van de activiteit op deze korte termijn niet haalbaar is en geeft hiervoor een negatief advies. Indien de activiteit volgend schooljaar doorgaat mits een goede voorbereiding en communicatie naar alle betrokken partijen, wil de schoolraad zijn advies hierover herzien. Voor het aankomend KUBB-tornooi dat de oudervereniging organiseert, geeft de schoolraad positief advies.
Bijkomend stelt de schoolraad voor dat het verslag van de oudervereniging steeds ter goedkeuring wordt nagelezen door de directie én inrichtende macht alvorens het aan ouders wordt verdeeld.

B) Bevoegdheden oudervereniging X schoolraad:

De oudervereniging wil de betrokkenheid van alle ouders bij de school vergroten. Ze behartigt de belangen van de ouders als groep en organiseert de dialoog met de school. Bijkomend kunnen zij een aantal activiteiten van de school ondersteunen of zelf organiseren na overleg met directie en bestuur en na positief advies van een erkend overlegorgaan met name de schoolraad.

De schoolraad pleegt overleg of geeft advies over geplande beslissingen die ouders of leerlingen aanbelangen, o.a. het schoolreglement, aanwending lestijdenpakket, welzijn en veiligheid, infrastructuurwerken, het schoolwerkplan,...

8. Volgende vergadering

We plannen de volgende samenkomst met de schoolraad op woensdag 2 oktober 2019 om 19u. in het bureel van de directeur.

We leerden oversteken.

De kleuters leerden deze week oversteken samen met de politieagent.
We deden een fietsparcours en gingen samen met de kinderen
van juf Christel naar de verkeersborden kijken.

De kleuters en juffen van K2 en K2/3

Schoolreis instappers

 

Op maandag 13 mei gingen de instappertjes
naar de kinderboerderij 't Struisvogelnest in Lier.
De foto's vertellen alles van onze uitstap. Kijk maar!

Op verkenning in de Doelstraat

 

De kinderen van het 2de leerjaar zijn op verkenning geweest in de Doelstraat.
Nu weten ze hoe de straat er vroeger uitzag met de vele winkels.

Sportdag in de derde graad

Vandaag was het sportdag voor de derde graad.
De kinderen werden in vier groepen verdeeld.
In een eerste initiatie mochten ze de kunstjes
en de technieken van schermen volgen
(zeker niet de meest gemakkelijke sport als het aankomt op techniek),
een volgend uurtje leerden ze de basistechnieken van jiu jitsu.
Deze les werd gegeven door de enthousiaste papa van Kato en Emma.
De monitoren van Kids on Weelz leerden de kinderen fietsbehendigheid.
Dit was voor enkele onder hen een hele belevenis.
En als laatste, misschien wel het meest uitputtende uurtje van de dag
mochten de kinderen trefballen.

Foto's sportdag

Filmpje 1

Filmpje 2

Filmpje 3

Filmpje 4

Filmpje 5

Filmpje 6

 

Beste ouders

Binnenkort is het weer zover! De vierde editie van ons jaarlijkse kubb-tornooi vindt plaats op zondag 23 juni. Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan snel in via een mailtje naar kubbgbshoegaarden@outlook.be.
Zoals elk jaar trachten wij elke deelnemer naar huis te sturen met een leuke prijs. Daarom zijn we nog op zoek naar leuke prijzen om op onze prijzentafel te zetten. Kan jij ons verder helpen of ken je iemand met een bedrijf die ons wil sponsoren? Neem dan snel contact op met ons via ons mailadres. Wij kunnen na afspraak steeds langskomen om de prijzen op te halen.
Iedereen is ook welkom op zondag 23 juni in de Tuinen van Hoegaarden, gewoon om eens langs te komen. Genieten van een drankje of een hapje of gewoon om te sfeer op te snuiven of te supporteren.

Alvast bedankt, misschien tot dan,
sportieve groeten,
Oudervereniging GBS Hoegaarden

Oproep vrijwilligers!

Beste ouders,

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn wij op zoek naar extra helpende handen tijdens het middagtoezicht in onze school.
We zoeken een aantal vrijwilligers die tussen 11.30u en 13.30u mee toezicht willen houden op kinderen van 3 tot 12 jaar.

Concreet houdt dit in;
- Toezicht houden + bedelen van warme maaltijden in de refter.
- Toezicht houden op de speelplaats.
- Begeleiding en verzorging van kinderen van 3 tot 12 jaar.
- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. (dagen kunnen eventueel bepaald worden)
- Startende vanaf 2 september 2019.

De gemeente betaalt hiervoor een forfaitaire maximale onkostenvergoeding per dag.
Indien er ouders, grootouders,.... zijn die graag een handje willen helpen of mensen die op zoek zijn naar een extra bijverdienste mogen mij gerust contacteren, voor 28 juni, op onderstaande gegevens:

Nathalie Vleminckx
beleidsondersteuner GBS Hoegaarden
Tel.; 016/76.87.87
gbsbeleidsondersteuner@skynet.be

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
beleidsondersteuner

Menu van de maand

 

Jaarkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2018-2019

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand juni.

 

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

 

Korte opvang Doelstraat

Beste ouders,

Vanuit de landelijke kinderopvang Stekelbees wordt er op maandag, dinsdag en donderdag in de hoofdschool een 'korte opvang' voorzien van 15.45 u. tot 17.00 u.

Indien ouders graag gebruik willen maken van deze korte opvang gelieve onderstaande strook zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klastitularis.

Indien dit sporadisch is, kan dit ook op voorhand gemeld worden in de schoolagenda ( lagere school ) of postzakje ( kleuterschool ). Een telefoon naar het secretariaat vóór 15.30u is ook mogelijk.

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we ouders vragen enkel via bovenstaande opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang moet blijven.

Gelieve er mee rekening te houden dat telefonisch contact opnemen met de opvang zelf geen mogelijkheid meer is.
Indien de leerkracht geen duidelijke communicatie ontvangen heeft over welke opvang, zal je kind automatisch meegaan met de bus naar de lange opvang.

Indien je kind nog nooit gebruikt gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind ..............................................(naam) uit klas .................
gaat wel / niet * naar de korte opvang in de hoofdschool op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
en wordt daar afgehaald.

(*kruis aan wat past)

Handtekening ouders

Beste ouders

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we jullie vragen om enkel nog via de volgende opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang in de doelstraat zelf dient te blijven;
• Via een briefje in de agenda of boekentas voor de klasjuf
• Via een briefje op het secretariaat van de school
• Indien een last minute wijziging, via telefonisch contact met het secretariaat van de school...
Dus niet meer via de gsm van de opvang, aangezien het de leerkrachten zijn die tijdens het kwartier na-opvang van de school (15u30-15u45) de kinderen naar ofwel de bus ofwel de korte opvang begeleiden

Indien de leerkrachten geen duidelijke communicatie gehad hebben, zullen de kinderen sowieso op de bus naar de lange opvang (Kloosterstraat) gezet worden. Aangezien wij niet met voorinschrijvingen werken, hebben wij geen lijst met welk kind wanneer in welke opvang dient te blijven, jullie communicatie hierrond met de school is dus zeer belangrijk! We vragen jullie dan ook om rekening te houden met de nog steeds geldende afspraken;
• Als je je kind voor 17u komt ophalen, verwittig je de juffen dat het kind naar de korte opvang op school moet gaan, dit mag gerust via een eenmalige vaste planning indien mogelijk...
• Als je je kind na 17u komt ophalen, dien je in principe niet te verwittigen(al is het zeker bij de kleinsten altijd handig dat een klasjuf weet of het kind opgehaald zal worden of naar de opvang dient te gaan) en zal je kind met de bus naar de Kloosterstraat gebracht worden...
• Als je kind nog nooit gebruik gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be voor een inschrijving (dus ook voor broertjes of zusjes)
• De korte opvang is enkel op maandag, dinsdag en donderdag en sluit om 17u (bij een laattijdig afhalen zal er de standaard boete aangerekend worden)

Mvg
Kim Thiry
Verantwoordelijke Kinderopvang, IBO Hoegaarden

 

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Share