Inschrijvingen - schooljaar 2018-2019!!!

 

 

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Op maandag 19 maart 2018 starten de inschrijvingen voor alle kinderen die geen broer of zus hebben op school.

Hoe verlopen deze inschrijvingen?

Stipt om 7.30 wordt de voordeur van de school geopend.

Ouders ontvangen van de directeur op volgorde van binnenkomen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde van inschrijvingen: nummer 1, vervolgens nummer 2,...

De ouders begeven zich met hun volgnummer naar de bovenste verdieping. De plaats van inschrijvingen is met pijlen aangeduid.

Er wordt gevraagd plaats te nemen op één van de stoelen in de wachtruimte. U wordt volgens nummer door de administratief medewerker binnengelaten.

U verneemt bij inschrijving meteen of de inschrijving gerealiseerd is.

U ontvangt bij een gerealiseerde inschrijving van de administratief medewerker steeds een kopie van het inschrijvingsformulier.

Indien de inschrijving niet gerealiseerd werd, komt u op een wachtlijst.

U ontvangt van de administratief medewerker een document met de reden waarom de inschrijving niet werd gerealiseerd.

Ouders wiens inschrijving niet gerealiseerd werd, worden bij een vrijgekomen plaats telefonisch  op de hoogte gebracht  zodat de inschrijving  toch kan gerealiseerd worden. 

Niet vergeten:

Een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Een volmacht geven:

Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van de SIS-kaart van het kind.

Muziek op de speelplaats

 

De werkgroep speelplaats zorgt voor muziek tijdens
de middagpauze. Kinderen vinden dit heel leuk.
Er worden deze week geen speelkoffers gebruikt.
Voor herhaling vatbaar!

Pedagogische studiedag.

Beste ouders,

Hierbij deel ik u mee dat dinsdag 27 februari 2018 een pedagogische studiedag is. Die dag is er geen school.

Ouders die voor opvang wensen een beroep te doen op Stekelbees nemen best op voorhand contact op: 016/76.56.59.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

 

Verslag oudervergadering 01/02/2018

Aanwezigen:
Evelien Tonnet - Evy Dumoulin - Veerle Henckens - Veerle Lochie - Lien Van Echelpoel - Isabelle Swennen - Leander Van Neste- juf Christel Dehaese - juf Brigitte - Nathalie Vleminckx
Verontschuldigd: Jan Willems - Pascale Ackermans

Agenda
1. Evaluatie kerstdrink
2. Organisatie B.O.L.O.O.-BAL
3. Plantenmarkt
4. Besteding geld Brouwerij
5. Varia
6. Volgende vergadering

1. Evaluatie kerstdrink

De kerstdrink was zeer aangenaam, geslaagd.
De cadeautjes van de kerstmarkt waren een groot succes, eventueel vrije gift hiervoor volgend jaar en klas erbij plaatsen.

2. Organisatie B.O.L.O.O.-BAL

Vrijdag 25 februari vanaf 18 uur.
Mail is rondgestuurd, we zoeken nog hulp in bediening.
De eetstanden worden uitbesteed.
Alle helpers komen in thema 'jungle'
Ook op schminkstand te kiezen uit 3 voorbeelden van jungledieren

3. Plantenmarkt

Zondag 18 maart vanaf 11u in de Toontuinen
Ouderraad koopt 2 witte plooitafels. Die kunnen ook gebruikt worden in school en bij Kubb-tornooi.
Iedereen welkom om een hamburger te komen eten

4. Besteding geld Brouwerij (boetepot)

Leerkrachten bundelden ideeën
Voorkeur voor aankoop tablets voor de klassen
Accespoints worden in orde gezet om overal internet te hebben.
Juf Christine kijkt na wat mogelijk is/ welke tablets nodig zijn
Veerle H vraagt offertes op
Ouderraad wil ook deel van de opbrengsten schenken om nog meer tablets aan te kopen zodat de school er direct volop voor kan gaan.
Voorstel voor afdak fietsen op kleuterspeelplaats: wordt onderzocht.

5. Varia

Veiligheid Polder: Evelien is mee naar de vergadering geweest. De herinrichting wordt bekeken (parking + belichting)
Evelien doet haar laatste jaar als voorzitster in de ouderraad daar ze in september geen kinderen meer zal hebben in onze school.
Kinderen staan steeds vroeger aan de schoolpoort. Soms staan kinderen zonder ouders voor 8 uur alleen aan de poort. Het staat nochtans in het schoolreglement dat dit niet kan en ouders worden hierop aangesproken. De school vroeger open doen is een grote vraag maar  gaat momenteel nog niet.

6. Volgende vergadering

De volgende vergadering is gepland op dinsdag 24 april om 20u in de leraarskamer.

Iedereen welkom!

Afscheid van Guilia

 

De kinderen uit 1C namen vandaag afscheid van hun klasgenootje Guilia.
Gelukkig zien we haar snel terug op het BOLOO-BAL.

Carnaval in de eerste graad

 

De kapoenen en de juffen van de eerste graad
wensen iedereen een prettige vakantie!

Carnaval in 6A

 

Kijken jullie mee?

Carnaval in Outgaarden

Ook in Outgaarden hadden we allemaal
al de carnavalkriebels! Kijk maar even mee!
Voor iedereen een fijne vakantie!

Groetjes van de kleuters en de juffen van Outgaarden

Carnaval in de 3de kleuterklas bij juf Christa

Gekke hoeden, gekke schoenen, ... we hebben ons best gedaan.
We hebben zelfs eigen creaties gemaakt met clics.
En als finale mooie kostuums geshowd.
Geniet van de foto's!

juf Christa

Carnaval bij juf Veronique

Deze week was het gekke week in onze klas.
We haalden het gekste in onszelf naar boven
en beleefden heel veel plezier!

Kijk maar mee.

Prettige vakantie van de kleuters en juf Veronique

Reuzeleuk carnavalsfeest bij de kleuters

We hadden veel pret!
Fijne vakantie aan iedereen!

Alle kleuters en hun juffen

Naar de Toontuinen...

 

Op maandag 5 februari zijn de kinderen van het eerste leerjaar
naar de Toontuinen van Hoegaarden geweest.
Hier leerden ze over de winter.
Nadien mochten ze van het zonnetje genieten in de speeltuin.

Week tegen pesten

 

Samen werken we tegen pesten.

We kunnen complimentenkaartjes invullen op de speelplaats en in de klas.

We spelen samen een leuk spel op de speelplaats.

We zingen en dansen samen tijdens de speeltijd.

Samen kunnen we iedere pestkop aan.

Breng na de vakantie je favoriete muziek mee want dan spelen we muziek
op de speelplaats.

Lekker en gezond bij juf Chantal

 

Kijken jullie mee?

Deelname 'Vlaamse week tegen Pesten'   

Beste ouders,

Deze week start de 'Vlaamse week tegen Pesten'.

Van vrijdag 2 februari tot en met vrijdag 9 februari worden er door de leerlingen van de leerlingenraad heel wat acties ondernomen om pesten tegen te gaan.

Zo worden er deze week op elke speelplaats complimentenkaartjes omhoog gehangen. Op deze kaartjes kunnen kinderen, tijdens de speeltijden, een complimentje schrijven en geven aan elkaar.
Ook stelt men het 'spel van de week' voor. De leerlingenraad begeleidt enkele spellen die kinderen in groep vrijblijvend kunnen spelen.

We hopen op deze manier de leerlingen bewust te maken van pestgedrag en helpen hen bepaalde sociaal-emotionele vaardigheden te stimuleren.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

 

 

Filmpje poëzieweek Outgaarden

 

De kleuters van Outgaarden dragen hun gedichtje voor, kijk maar!

Gedichten kleuters Hoegaarden

            juf Lisa - instapklas                        juf Chantal - K1

 

           juf Veronique K1/2                    juf Lien/juf Christel K2

 

                                        juf Christa K3

 

Gedichten 1ste leerjaar

 

In het thema van de Poëzieweek maakte het eerste leerjaar zelf een gedicht.
Na het zoeken van rijmwoorden en het maken van korte zinnetjes,
ontstonden leuke gedichten.
Goed gedaan allemaal!

Kijken jullie mee naar de gedichtjes van 1a en 1b?

Poëzieweek in het 2de leerjaar

 

Werken rond de poëzieweek.
Vertrekkend van de titel van een boek maken we zelf een gedichtje.

Samen sporten

De kleuters van juf Christa gingen nog eens sporten
met de mensen van het rusthuis.
We brachten kleurige ballonnen mee en maakten veel plezier.

Juf Christa

Tanden poetsen

Hoe moet je je tanden poetsen?
Veel kleuters weten al hoe.
Toch nog even oefenen met alle vriendjes bij elkaar.

Juf Christa

Lekker fruit

Deze week leerden we over lekker gezond eten.
Samen gingen we met ons boodschappenlijstje naar Carrefour en kochten daar
alles om samen overheerlijke fruitsla te maken.
In onze klas werd er weer hard gewerkt.

Groetjes van de vitamientjes van juf Veronique

Thema lekker gezond fruit in K2

Rupsje Nooitgenoeg kwam op bezoek in onze klas.
We leerden fruit sorteren en tellen.
We gingen ook naar de winkel om fruit te kopen
voor onze lekkere fruitsla!

De kapoenen van K2

Jefke was ziek...

 

Jefke was ziek in onze klas. Gelukkig hadden we genoeg dokters in onze klas.
We brachten snel een bezoekje aan de dokter.
Gingen naar de apotheek voor een zalfje en verzorgden Jefke met heel veel liefde.
Gelukkig werd hij heel snel beter.

De dokters van juf Veronique

Naar de apotheek

 

Als je ziek bent ga je naar de dokter en daarna naar de apotheek.
Wij gingen ook eens een kijkje nemen.
Wat kan je daar kopen, hoe wordt het gemaakt.
We kregen heel veel uitleg.
De kleuters van juf Veronique en juf Christa weten nu veel over de apotheek.

Hier enkele foto's! juf Christa en juf Veronique

Naar de apotheek bij juf Chantal

 

Kijk je mee?

Thema ziek zijn in K2

 

Oei, oei, de popjes en beren in onze klas zijn heel ziek.
Snel de dokter bellen!
We gingen ook naar de apotheker,
daar mochten we een zalfje maken.
Kijk maar mee!

BOLOO-BAL - 23 februari 2018

Beste ouder(s),

Het carnavalfeest van onze school (B.O.L.O.O - Bal), vindt plaats op vrijdag 23 februari 2018 vanaf 18.00u. in de sporthal van Hoegaarden.
Dit is ons jaarlijks verkleed kindercarnavalbal.

Met de opbrengst worden de kinderfeesten, openluchtklassen, andere uitstappen,...
gedeeltelijk gefinancierd.
Ouders en sympathisanten die ons willen steunen en dus één of meer toegangskaarten wensen, geven 4 euro per kaart mee. Aan de kassa betaalt men 5 euro. Voor de kinderen (tot 14 jaar) is de toegang gratis.

De organisatie van dit evenement, meer specifiek noodzakelijke onkosten zoals o.a.
sabam en billijke vergoeding, kost de school ieder jaar meer en meer. Vandaar zijn wij genoodzaakt de toegangsprijzen te verhogen.

Gelieve onderstaand strookje ingevuld aan de leerkracht te bezorgen en gepast geld in een gesloten omslag mee te geven.
Van harte welkom!

Vriendelijke groeten,

Erika Tritsmans
gbszorg@skynet.be
016/76.87.81

Ouders van ............................................. klas ..................................

wensen ...............................kaarten te kopen.

.................... X 4 EURO = ........................................ EURO

Kaartenverkoop - Boloo-Bal

Beste ouder(s),

Het carnavalfeest van onze school (B.O.L.O.O - Bal), vindt plaats op vrijdag 23 februari 2018 vanaf 18.00u. in de sporthal van Hoegaarden.
Dit is ons jaarlijks verkleed kindercarnavalbal.

Met de opbrengst worden de kinderfeesten, openluchtklassen, andere uitstappen,...
gedeeltelijk gefinancierd.
Ouders en sympathisanten die ons willen steunen en dus één of meer toegangskaarten
wensen, geven 4 euro per kaart mee. Aan de kassa betaalt men 5 euro.
Voor de kinderen (tot 14 jaar) is de toegang gratis.

De organisatie van dit evenement, meer specifiek noodzakelijke onkosten zoals o.a.
sabam en billijke vergoeding, kost de school ieder jaar meer en meer. Vandaar zijn wij genoodzaakt de toegangsprijzen te verhogen.

De kinderen van de lagere school krijgen twee kaarten mee. Indien u de kaarten wenst
te kopen, gelieve uw kind dan gepast geld mee te geven. Anders bezorgt u de kaarten
terug aan de klasleerkracht. Kaarten die niet worden terug binnengebracht worden
aangerekend via de maandelijkse facturatie.
Van harte welkom!

Vriendelijke groeten,

Erika Tritsmans
Zorgcoördinator
gbszorg@skynet.be
016/76.87.81

BOLOOBAL

Beste ouders,

Op vrijdag 23 februari 2018 organiseren wij ons jaarlijks kindercarnavalfeest, ons BOLOOBAL.
Dit jaar willen we jullie als versnaperingen de keuze aanbieden van een broodje kebab, een broodje kip, een frietje met saus, bickyburger,...

De opbrengst van de activiteit vloeit terug naar de kinderen o.a. voor uitstappen, schoolreizen, openluchtklassen, klasmateriaal,...

Het Boloobal start om 18u.
Tussen 18u. en 23u. kan u aanschuiven voor de versnaperingen.

Om alles vlot te laten verlopen, willen we vragen om vooraf in te schrijven via onderstaande inschrijvingsstrook.
Gelieve het strookje en het verschuldigde bedrag, contant, in een gesloten omslag mee te geven voor 9 februari 2018.
De dag van het Boloobal kan u aan de kassa een omslag afhalen met de bonnetjes van de bestelde versnaperingen.

Vriendelijke groeten,

Erika Tritsmans
Zorgcoördinator
gbszorg@skynet.be
016/76.87.81

Inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan juf Erika voor 9 februari 2018

Naam..................................................klas.....................................................

Frietje + saus (naar keuze)                             .........X 4 euro = .........euro
Bicky burger                                                  .........X 4 euro = .........euro
Curryworst                                                    .........X 2 euro = .........euro
Gebakken boulet                                            .........X 2 euro = .........euro
Vleeskroket                                                    .........X 2 euro = .........euro
Cervela                                                          .........X 2 euro = .........euro
Kaaskroket                                                     .........X 2 euro = .........euro
Kipnuggets                                                     .........X 2 euro = .........euro
Broodje kebap                                                .........X 5 euro = .........euro
Broodje kip                                                    .........X 5 euro = .........euro

TOTAAL                                                  .........................................euro

Opbrengst van onze feesten

Beste ouders,

Binnenkort staat het traditionele 'Boloobal ' weer voor de deur. Samen met het
schoolfeest, het tuinfeest en de taartenverkoop is dit één van de activiteiten waar de
school hoopt op een goede financiële opbrengst om onze werking verder te zetten.

We willen graag iedereen warm maken om aanwezig te zijn op deze activiteit. De
inkomsten zijn immers noodzakelijk om een aantal zaken te bekostigen:

- snoepgoed sinterklaasfeest,
- snoepgoed paaseieren rapen,
- receptie voor de ouders bij het uitreiken van de getuigschriften,
- activiteiten tijdens de zeeklassen van het 4de leerjaar,
- activiteiten tijdens de sportklassen te Brugge van de derde graad,
- aankoop didactisch materiaal ( leesboeken, knutselgerief,... )
- nieuw speelmateriaal voor de speelplaats,
- nieuwe fietsen voor de kleuters ( aangekocht dankzij de taartenverkoop )
- ...

Heeft u zin om eens flink uit de bol te gaan? Kom dan zeker langs op vrijdag 23 februari 2018 vanaf 18.00 in sporthal de Struysvogel.
Bent u helaas belet die dag? Dan kan u de school steeds steunen door een toegangskaart te kopen. Deze worden deze week met uw kind in de boekentas meegegeven.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Jaarkalender schooljaar 2017-2018

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2017-2018

Kalender maand februari

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand februari.

 

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

 

Tutti Frutti

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Menu

Share