De laatste loodjes... zijn zóóó leuk.

Dag lieve kleuters.
We vonden het schooljaar
met jullie in onze klasjes superfijn.
Geniet van de vakantie!

Zonnige groetjes van de juffen!
juf Ann, juf Kathleen en juf Janine

Diplomauitreiking

 

De kinderen van het zesde leerjaar verlaten onze school.
We zullen hen missen, onze kapoenen.
We wensen hen heel veel succes in het middelbaar.
Kijken jullie nog even mee naar het filmpje
en de foto's van de fuif?
PRETTIGE VAKANTIE!!!

Op bezoek in de boerderij (2A)

 

Sylvia, de vrouw van boer Albert gaf ons deskundige uitleg
over de stieren en de koeien.
Met didactische platen toonde ze ons alle delen van de koe,
de verschillende magen, de weg van de spijsvertering...
De dieren behoren allemaal tot het witblauwe ras.

Pimp je hesje

Ook de kleuters lieten hun creativiteit zien en versierden hun hesjes
met mooie tekeningen en stickers.

De kleuterjuffen

Hoera voor Bastian

 

Hieperdepiep hoera want Bastian is jarig. Dikke zoenen van ons allemaal!

Picknicken

Ondanks het slechte weer, hebben we er toch een leuke dag van gemaakt
en lekker gesmuld.

De kleuterjuffen

Lekker buiten samen spelen

 

Alle kleuters gingen op maandag met bal of step naar de opvang.
Daar konden we lekker buiten spelen.

De kleuterjuffen

Schoolreis eerste graad

 

Beestjes kijken op onze schoolreis, superleuk en heel leerrijk.

Natuurwandeling

 

We wandelen 2,2 km onder leiding van natuurgidsen door een natuurgebied
in Meldert. We leerden vogels kennen.
Er zitten 3 roofvogels in de vallei: de buizerd, de sperwer en de valk.
Groetjes van 2A!

Wandeling 100 op 100 Natuurpunt

 

Vandaag maakten we met de derde graad de Mene-Jordaanvallei wandeling.
De kinderen werden gesponsord,
met het geld kan Natuurpunt nog meer natuurgebied kopen en onderhouden.
We vertrokken aan de Polder met de fiets richting Meldert.
Meester Marc wees ons de weg.
In Meldert stonden de gidsen van Natuurpunt ons op te wachten.
Ze gaven tijdens de wandeling uitleg over de fauna en flora
van dit mooi natuurgebied. Beslist de moeite waard.
Kijken jullie mee naar de foto's?

GBS Hoegaarden
Verslag schoolraad
8 juni 2017

Aanwezig:
Olivier Poulin, Erika Tritsmans, Véronique Smits, Kristof Vancaudenberg, Wim Dereze, Davy Vaes, Jeremie Cambier.
Verontschuldigd:
Daniël Derde, Patricia De Winter

Agenda:

1. Installatie nieuwe schoolraad

De uittredende voorzitter verwelkomt de drie nieuwe leden die vanaf 1 september 2017 de ouders zullen vertegenwoordigen in de schoolraad;
- Cambier Jeremie
- Dereze Wim
- Vaes Davy
1.1 Huishoudelijk reglement:
Het betreft een overeenkomst waarin alle bevoegdheden van de schoolraad zijn vermeld.
We maken een onderscheid tussen wat valt onder overleg, verplicht advies en facultatief advies, zie bijlage 1.
De schoolraad verklaart zich akkoord.
1.2 Procedureregels tussen schoolraad, directeur en Inrichtende macht inzake vergaderritme en mededeling verslagen schoolraad:
Deze maken het mogelijk om afspraken gemaakt binnen het huishoudelijk reglement afdwingbaar te maken bij het schoolbestuur.
De verslagen van de schoolraad zullen door de school verspreid worden via de website en via de briefwisseling aan de ouders. Op het einde van iedere vergadering wordt een nieuwe datum afgesproken die voor alle leden past.
De schoolraad verklaart zich akkoord.
1.3 Afspraken over infrastructurele en administratieve ondersteuning van de schoolraad door het schoolbestuur:
De infrastructuur van de school wordt ter beschikking gesteld van de schoolraad. De vergaderingen gaan door in het bureel van de directie.
1.4 Vastleggen van het voorzitterschap:
Dhr. Jeremie Cambier wordt door de schoolraad verkozen tot voorzitter.
1.5 Aanduiden van een secretaris:
Mevr. Erika Tritsmans wordt aangesteld als secretaris van de schoolraad.
Het verslag wordt binnen de 10 dagen opgemaakt en wordt ter goedkeuring aan het schoolbestuur voorgelegd.

2. Goedkeuring vorig verslag

Het tevredenheidsonderzoek dat werd ingevuld door de ouders werd ondertussen verwerkt door de beleidsondersteuner. Het toelichten van de resultaten hiervan wordt als agendapunt op de volgende vergadering van de schoolraad geplaatst.

3. Ondersteuningsnetwerken

Tijdens de eerste week van de paasvakantie werden er in de Vlaamse begrotingscontrole extra middelen voorzien voor het M-decreet. Eveneens kwam er een nota van de Vlaamse Regering waarin een ondersteuningsmodel voorgesteld wordt dat scholen moet versterken in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Dit ondersteuningsmodel bouwt verder op de ervaringen die we de voorbije twee jaar opdeden. We evolueren van de pre-waarborgregeling in schooljaar 15-16 over waarborgprojecten in 16-17 naar een ondersteuningsnetwerken vanaf 1 september 2017.

Gezien de korte periode van kennismaking met het ondersteuningsmodel en het opvolgen van de administratieve deadlines wenst de school de ouders toch reeds te informeren over een huidige stand van zaken.

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk waarbij ze aangesloten zijn. Wij hebben als school in overleg met de inrichtende macht en na advies van de schoolraad gekozen om aan te sluiten met ondersteuningsnetwerk 'centrum'.
Dit ondersteuningsnetwerk omvat volgende scholen:
-  buitengewoon lager: Kasterlinden in St. Agatha Berchem, MOZA - IK in Opwijk,
 Parkschool In Leuven, Elzenhof in Aarschot, Claevervelt in Buggenhout, De Sterretjes in Tienen, Lentekind in Lennik, De Eekhoorn in Wemmel en Woudlucht in Heverlee.
-  buitengewoon secundair: 't Schoolhuis in Opwijk, De Brug in Aarschot, Kasterlinden in St-Agatha Berchem, Zaveldal in Brussel, Heemschool 2 in Neder-over-Heembeek, Woudlucht in Heverlee en Heemschool MPI in Neder-over-Heembeek.
In dit ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.

4. Vastleggen volgende vergadering

De volgende vergadering van de schoolraad gaat door op woensdag 4 oktober 2017 om 19u. in vestiging De Polder.

Doe de Sammy Pet-dans

 

Met ons filmpje van Sammy Pet werden we 'de' finalist
van de provincie Vlaams-Brabant.
Onze school staat volledig achter extra bewegen tussen de lessen door.

De speelplaats was een knutseltuin.

Met allerhande materialen maakten we kaartjes, kettinkjes, diertjes,...
Het was echt te warm om te rekenen en te lezen!

Groetjes van de kapoenen van 2A

Sportlessen

 

Deze week hadden we de eer om tijdens
onze sportlessen de heer Lung Wen Liu
te mogen verwelkomen.
Hij kwam de kinderen onderdompelen
in de wereld van Kung Fu, Taekwondo,
Judo, Karate,...

Het miste zijn effect niet,
de kinderen waren van begin
tot einde begeesterd door zijn lessen.

Sportdag 1ste kleuterklas en instapklas

 

Samen sporten, keileuk!!! Kijk maar!

Daar zit muziek in...

 

Lesgevers van de muziekacademie toonden ons hoe
een aantal instrumenten klonken.
In groepjes kregen we deskundige uitleg over:
de gitaar, de piano, de fagot, de hobo en de viool.
Elk instrument heeft zijn specifieke klanken.
Op het armbandje dat we kregen staat hun website.
Daar vind je alle informatie hoe je je kan inschrijven.

Waterpret

 

Uitzonderlijke warme dagen,
een frisse duik in het zwembad kwam goed van pas.
Samen met de juffen en meester Hans spelen in het water.
De kinderen beleefden heel wat pret.

Spelen met water

Tropische temperaturen nodigen uit
om te spelen met water.
Oh, wat hadden we pret!

Alle kleuterjuffen en kleuters

Share