Lees hier de brief: Kaartenverkoop kleuterschool

 

Lees hier de brief: Kaartenverkoop lagere school

 

 

Wil je graag de affiche inkleuren? Klik hier!

 

 

 

KLIK HIER VOOR DE MATRIX SO

 

Heraanleg van het kruispunt K. Albertlaan - Pastorijstraat - Tommestraat

Door de voorbije sneeuwval en vriestemperaturen hebben de werken op het kruispunt K. Albertlaan - Pastorijstraat - Tommestraat vertraging opgelopen.
De einddatum van de werken is 24/2 i.p.v. 18/2.
Het kruispunt wordt terug opengesteld voor alle verkeer vanaf 25/2.

De hulpdiensten, Ecowerf, Bpost en De Lijn zijn op de hoogte.
Meer info over de omleidingen, ook deze van De Lijn, vindt u terug op de gemeentelijke website: www.gemeentehoegaarden.be

Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren.

 

Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten

Gemeente Hoegaarden

Saskia Bailli
Grondgebiedzaken
016/768.721
saskia.bailli@gemhoegaarden.be

Doe-beurs

Van 26 tot en met 28 februari 2019 organiseert de provincie Vlaams-Brabant voor de tiende keer een doe-beurs in de Brabanthal in Leuven. Lees meer...

 

 

Verslag oudervergadering 17/01/2019

Aanwezigen
Lien Van Echelpoel - Evy Dumoulin - Veerle Henckens - Veerle Lochie - Mieke Delattin - Pascale Ackermans - Isabelle Swennen - directeur Kristof Vancaudenberg - juf Erika - juf Lisse - meester Koen
Verontschuldigd: Anneleen Pulinckx - Elien Renders

Agenda
1. Evaluatie Sintfeest
2. Evaluatie kerstdrink
3. Organisatie plantenmarkt
4. Organisatie B.O.L.O.O.-bal
5. Stand promo materiaal/gegevens oudervereniging

1. Evaluatie Sintfeest
Een dikke pluim voor de werkgroep voor het vlotte verloop zowel voor, tijdens als na de activiteit.
Thema circus kwam goed tot zijn recht.

2. Evaluatie kerstdrink
Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent aankopen en opruimen.
Markt lokte weer veel volk, veel drukte bij het koor
Cheque werd afgegeven op pediatrie Tienen

3. Organisatie plantenmarkt
Zondag 7 april vanaf 10u - hamburgerstand
Katrijn stuurt werkgroep
Enkele kandidaten oudercomité die ergens gedurende dag kunnen helpen.
Beachvlaggen plaatsen voor herkenning

4. Organisatie B.O.L.O.O.-bal
Vrijdag 15 maart vanaf 18uur
Hamburgers en soep met voorinschrijvingen
Werklijst gaat eerst via leerkrachten, dan naar oudervereniging
Vraag om terug een affiche door de kinderen te laten kleuren (nostalgie), maar door het grote aantal misschien bekijken om 1 graad dit project te laten doen.

5. Stand promo-materiaal / gegevens oudervereniging
Ontwerp 2 Beach vlaggen en 1 banner : goedgekeurd en worden in productie genomen.
Polo's en schortjes worden ook van een logo voorzien (door Veerle H en Lien)
Overdracht rekening: ok
Facebook: Lien en Veerle L worden medebeheerders

6. Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op donderdag 21 maart om 20u in de leraarskamer.

Iedereen welkom!

 

 

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020.

Beste ouders,

Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking per niveau moeten bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2019-2020 vastgelegd op:
 Voor de kleuterschool te Outgaarden: maximum 65 kleuters
 Voor de kleuterschool te Hoegaarden: maximum 132 kleuters
 Voor de lagere school te Hoegaarden: maximum 330 kinderen

Deze capaciteit werd verfijnd op de verschillende niveaus:

 Kleuters hoofdschool Hoegaarden:
o maximum 33 kleuters voor het geboortejaar 2017,2016,2015 en 2014

 Lagere school:
o maximum 48 kinderen per leerjaar
o maximum 72 kinderen voor het derde leerjaar

Inschrijvingsperiodes:

Met het oog op inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 werden de volgende inschrijvingsperiodes vastgelegd:
Van 1 februari 2019 t.e.m. 22 februari 2019: inschrijvingsperiode 1 voor kinderen die reeds een broer of zus op school hebben
Van 25 februari 2019 t.e.m. 28.02.2019: inschrijvingsperiode 2 voor kinderen van personeel
Vanaf 1 maart 2019: inschrijvingsperiode 3: alle andere

Kinderen die reeds ingeschreven zijn in de school hoeven zich niet opnieuw te laten inschrijven. Dit gebeurt automatisch door de administratie.

Ouders die vragen hebben omtrent het nieuwe inschrijvingsdecreet kunnen hiervoor terecht bij de directeur: 016/76.87.87 of gbsdirectie@skynet.be
Voor meer informatie met betrekking tot het aantal beschikbare plaatsen en het verloop van de inschrijvingen kan u terecht op onze website: www.gbshoegaarden.eu

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

 

Verloop inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Op VRIJDAG 1 MAART 2019 starten de inschrijvingen voor alle kinderen die geen broer of zus hebben op school.

Hoe verlopen deze inschrijvingen?
* Stipt om 7.30 wordt de voordeur van de school geopend.

* Ouders ontvangen van de directeur op volgorde van binnenkomen een nummer. Dit nummer bepaalt de volgorde van inschrijvingen: nummer 1, vervolgens nummer 2,...

* De ouders begeven zich met hun volgnummer naar de bovenste verdieping. De plaats van inschrijvingen is met pijlen aangeduid.

* Er wordt gevraagd plaats te nemen op één van de stoelen in de wachtruimte. U wordt volgens nummer door de administratief medewerker binnengelaten.

* U verneemt bij inschrijving meteen of de inschrijving gerealiseerd is.

U ontvangt bij een gerealiseerde inschrijving van de administratief medewerker steeds een kopie van het inschrijvingsformulier.

Indien de inschrijving niet gerealiseerd werd, komt u op een wachtlijst.
U ontvangt van de administratief medewerker een document met de reden waarom de inschrijving niet werd gerealiseerd.

* Ouders wiens inschrijving niet gerealiseerd werd, worden bij een vrijgekomen plaats telefonisch op de hoogte gebracht zodat de inschrijving toch kan gerealiseerd worden.

Niet vergeten:
* Een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

* Het rijksregisternummer van je kind (kids - id. /  uittreksel geboorteakte)

Een volmacht geven:
* Als ouders afwezig zijn tijdens de inschrijvingsperiode of wegens ziekte of beroepsbezigheden zelf hun kind niet kunnen inschrijven, kunnen zij aan iemand anders een volmacht geven. Bijvoorbeeld aan een grootouder of een ander familielid of aan een buur. Alleen een meerderjarige kan zo'n volmacht krijgen.

De persoon die de volmacht krijgt, zorgt ervoor dat hij een document bij zich heeft waarin de ouders uitdrukkelijk te kennen geven dat zij aan die persoon de bevoegdheid geven om hun kind in te schrijven in die school.

In de volmacht staat de volledige identificatie van de ouders, van het kind en van de persoon die volmacht krijgt. Het is raadzaam om ook uitdrukkelijk de gekozen school in de volmacht te vermelden.

De gevolmachtigde persoon brengt ook een kopie mee van de identiteitskaarten van de ouders en van het kind.

Naar het recyclagepark...

 

In het kader van het W.O.-thema “Afval” brachten de leerlingen
van het derde leerjaar een bezoekje aan het recyclagepark van Hoegaarden.
De papa van Warre (3A) gaf ons meer uitleg over de werking van zo'n park.
De leerlingen hebben veel bijgeleerd.
Neem gerust een kijkje...

Meneertjes

 

Gekke meneertjes in de klas van juf Chantal.
Kijken jullie mee?

Op restaurant

 

Lekker smullen van allerlei lekkere dingen
in het restaurant van juf Chantal.

Het natuurgebied 'Rosdel'

Vandaag ging het vijfde leerjaar op pad met 'Gerd van Natuurpunt'. In het prachtig besneeuwde natuurgebied 'Rosdel' kregen we een heel eenvoudige taak: snoeihout opruimen.

In de lente zal onze opruimactie meer ruimte geven aan allerlei planten en bloemen die dan weelderig kunnen bloeien. De bijtjes en de vlinders (en nog heel veel andere diersoorten) zullen hier erg blij mee zijn.

Het harde werk wisselden we af met warme chocomelk en sneeuwpret!

Het was een topdagje!

Groetjes vanuit het vijfde leerjaar.

We hebben geleerd over de maan,
de zon, de aarde, planeten en sterren.

 

De dag en de nacht. Op tijd en te laat.
Wekkertjes, klokken en uurwerken.
We hebben gesmuld van een lekker ontbijtje in de klas.
We beleefden een pyjamadag en lichtjesfeest.
En we dromen geen enge dromen meer met onze dromenvangers.
Kijk maar mee!

Kleuters van juf Janine 2/3KO

De wereld rond bij juf Chantal

 

Eerst reisden we naar Afrika.
We volgden live elke dag de gebeurtenissen
in het Sawallah schooltje in Gambia
en deelden onze belevenissen met hen
via de sociale media. Wat een ervaring!
Daarna trokken we nog naar China en Egypte!

Kijk je mee?

Vreemde landen in K2

 

Deze week kwamen we meer te weten over Japan en China.
We hebben meer geleerd over pandaberen,
sushi met rijst geproefd,
ons verkleed, geknutseld en nog zoveel meer.

Kijk maar mee naar onze leuke foto's.

Sneeuw eindelijk!

We waren er op aan het hopen
en we hebben er op gewacht.
Eindelijk sneeuw, lekker spelen,
sneeuwballen maken,
sleeën en sneeuwengeltjes maken.
Dolle pret!

Juf Christa

Van water naar ijs

Maandag samen met juf water buiten zetten,
met speelgoed in er op dinsdagmorgen ontdekken
dat het bevroren is.
In de klas laten we het terug smelten, maar hoe?
Samen ontdekken kan leuk zijn.

Juf Christa

Mille toonde karate

 

Mille volgt zijn 2de jaar karate en wilde ons dat wel eens tonen.
Hij toonde ons de rol die hij leerde, afweer, en leerde ons zelfs in het Japans tellen.
Zo werden de kleuters echte karatekenners en mochten ze het ook proberen.

De kleuters van juf Vera en juf Veronique.

Thema kunst bij juf Chantal

 

Welkom in de kunstacademie van juf Chantal!
Kijk maar mee!

Menu van de maand

 

Jaarkalender

Klik hier voor een algemeen overzicht van het schooljaar 2018-2019

Klik hier voor een algemeen overzicht
van de fruitkalender.

Klik op het onderstaand plaatje voor een algemeen overzicht
van de maand februari.

 

Klik op onderstaande plaatje voor een volledig overzicht van het zwemmen.
ZWEMPAK NIET VERGETEN !!!

 

Korte opvang Doelstraat

Beste ouders,

Vanuit de landelijke kinderopvang Stekelbees wordt er op maandag, dinsdag en donderdag in de hoofdschool een 'korte opvang' voorzien van 15.45 u. tot 17.00 u.

Indien ouders graag gebruik willen maken van deze korte opvang gelieve onderstaande strook zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klastitularis.

Indien dit sporadisch is, kan dit ook op voorhand gemeld worden in de schoolagenda ( lagere school ) of postzakje ( kleuterschool ). Een telefoon naar het secretariaat vóór 15.30u is ook mogelijk.

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we ouders vragen enkel via bovenstaande opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang moet blijven.

Gelieve er mee rekening te houden dat telefonisch contact opnemen met de opvang zelf geen mogelijkheid meer is.
Indien de leerkracht geen duidelijke communicatie ontvangen heeft over welke opvang, zal je kind automatisch meegaan met de bus naar de lange opvang.

Indien je kind nog nooit gebruikt gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind ..............................................(naam) uit klas .................
gaat wel / niet * naar de korte opvang in de hoofdschool op:
o Maandag
o Dinsdag
o Donderdag
en wordt daar afgehaald.

(*kruis aan wat past)

Handtekening ouders

Beste ouders

Vanaf aanstaande maandag 10 september, willen we jullie vragen om enkel nog via de volgende opties te verwittigen dat je kind in de korte opvang in de doelstraat zelf dient te blijven;
• Via een briefje in de agenda of boekentas voor de klasjuf
• Via een briefje op het secretariaat van de school
• Indien een last minute wijziging, via telefonisch contact met het secretariaat van de school...
Dus niet meer via de gsm van de opvang, aangezien het de leerkrachten zijn die tijdens het kwartier na-opvang van de school (15u30-15u45) de kinderen naar ofwel de bus ofwel de korte opvang begeleiden

Indien de leerkrachten geen duidelijke communicatie gehad hebben, zullen de kinderen sowieso op de bus naar de lange opvang (Kloosterstraat) gezet worden. Aangezien wij niet met voorinschrijvingen werken, hebben wij geen lijst met welk kind wanneer in welke opvang dient te blijven, jullie communicatie hierrond met de school is dus zeer belangrijk! We vragen jullie dan ook om rekening te houden met de nog steeds geldende afspraken;
• Als je je kind voor 17u komt ophalen, verwittig je de juffen dat het kind naar de korte opvang op school moet gaan, dit mag gerust via een eenmalige vaste planning indien mogelijk...
• Als je je kind na 17u komt ophalen, dien je in principe niet te verwittigen(al is het zeker bij de kleinsten altijd handig dat een klasjuf weet of het kind opgehaald zal worden of naar de opvang dient te gaan) en zal je kind met de bus naar de Kloosterstraat gebracht worden...
• Als je kind nog nooit gebruik gemaakt heeft van de opvang, dien je eerst contact op te nemen via LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be voor een inschrijving (dus ook voor broertjes of zusjes)
• De korte opvang is enkel op maandag, dinsdag en donderdag en sluit om 17u (bij een laattijdig afhalen zal er de standaard boete aangerekend worden)

Mvg
Kim Thiry
Verantwoordelijke Kinderopvang, IBO Hoegaarden

 

Luizen weg in 8 stappen

Hoe kun je je kind testen
en behandelen?
Klik op het plaatje
om het filmpje te bekijken.

Share