Inschrijvingsrecht

Beste ouders,

Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht treedt in werking op 1 september 2019 voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

Wat betekent dit concreet?

- Capaciteiten en vrije plaatsen vervallen, net als de verplichting om de dubbele contingentering toe te passen.
- Er zijn geen inschrijvingsperiodes en geen voorrangsgroepen meer.
- Er worden geen wachtlijsten meer opgesteld.
- U kan uw kind 'meteen' inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 mits uw kind voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden na afspraak met het secretariaat en/of beleidsondersteuner.
- Niet vergeten mee te brengen: Kids-ID of een officieel document ter staving van de geboortedatum.

Ouders die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de directeur of de beleidsondersteuner van de school: gbsdirectie@skynet.be of gbsbeleidls@proximus.be

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Share