Inschrijvingsperiode 3
voor andere niet ingeschreven kinderen

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023

1. Capaciteitsbepaling:
Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2022-2023 werken we opnieuw met een capaciteitsbepaling om het leerlingenaantal beheersbaar te houden en om op die manier de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen. In samenspraak met het schoolbestuur werd de maximumcapaciteit voor onze school als volgt bepaald:

 

 

Filmpje kleuterschool Outgaarden

Filmpje kleuterschool Hoegaarden

Share