Aanpassing capaciteitsbeperking

Beste ouders,

Gelieve akte te nemen van de wijzigingen aan de capaciteitsbeperking na advies van de schoolraad en de genomen beslissing op de gemeenteraad van 7 februari 2017 .

Het decreet inschrijvingsrecht bepaalt dat scholen een capaciteitsbeperking per niveau moeten bepalen. Voor onze school werd deze voor het schooljaar 2017-2018 en vastgelegd op:

Voor de kleuterschool te Outgaarden: 65 kleuters
Voor de kleuterschool te Hoegaarden: 122 kleuters
Voor de lagere school te Hoegaarden: 330 kinderen
Voor de ganse school ( Hoegaarden + Outgaarden ): 517 kinderen
Maximum 28 kleuters voor geboortejaar 2015 en 2014 (enkel voor de hoofdschool)
Maximum 33 kleuters voor geboortejaar 2013 en 2012 (enkel voor de hoofdschool)
1ste leerjaar: 66 kinderen
2de leerjaar: 48 kinderen
3de leerjaar: 48 kinderen
4de leerjaar: 48 kinderen
5de leerjaar: 72 kinderen
6de leerjaar: 48 kinderen

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Share