Capaciteitsbeperking schooljaar 2018-2019

Beste ouders,

Hieronder vind je een aantal wijzigingen in het schoolreglement, die goedgekeurd werden op de schoolraad en bekrachtigd werden op de gemeenteraad.

Wijzigingen schoolreglement: capaciteitsbeperking schooljaar 2018-2019

Schooljaar 2018-2019

Kleuterschool te Outgaarden: 65 kleuters ongeacht het geboortejaar
Kleuterschool te Hoegaarden: 132 kleuters
Lagere school te Hoegaarden: 336
Totale capaciteit voor de ganse school: 533

Kleuterschool Hoegaarden

- Maximum 33 kleuters voor geboortejaar 2016
- Maximum 33 kleuters voor geboortejaar 2015
- Maximum 33 kleuters voor geboortejaar 2014
- Maximum 33 kleuters voor geboortejaar 2013

Lagere school

- 1ste leerjaar: maximum 48 leerlingen
- 2de leerjaar: maximum: 72 leerlingen
- 3de leerjaar maximum: 48 leerlingen
- 4de leerjaar: maximum: 48 leerlingen
- 5de leerjaar: maximum: 48 leerlingen
- 6de leerlingen: maximum: 72 leerlingen

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

Share