Werken infrastructuur

Beste ouders,

Hierbij wil ik jullie op de hoogte brengen dat er tijdens de paasvakantie structurele werken zullen plaatsvinden aan de speelplaats van de kleuterschool te Outgaarden.

Omwille van wateroverlast in het klaslokaal van juf Kathleen gaat de gemeente overgaan tot het afgraven van de speelberg en wordt de klas van juf Kathleen voorzien van nieuwe dakbedekking.

Graag willen we hiervan gebruik maken om de speelplaats in Outgaarden verder te optimaliseren. Door het verdwijnen van de speelberg zal er extra speelruimte vrijkomen.

Deze speelruimte willen we natuurlijk graag optimaal benutten door te investeren in een nieuw, uitdagend en veilig speeltoestel waar de kinderen met plezier op kunnen klimmen en klauteren.

Ook hebben we een voorstel ingediend om de speelplaatsen te vergroenen hopend om zo tot kwaliteitsvolle aangename speelplaatsen te komen.

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg                                        Nathalie Vleminckx
Directeur                                                           Beleidsondersteuner

Share