Uitstap kleuters Outgaarden

Beste ouders,

Op vrijdag 28 september 2018 gaan de kleuters van Outgaarden, in het kader van de week van het fruit, op uitstap naar de fruitveiling te Meensel-Kiezegem.

De kleuters worden stipt om 8.30 verwacht op de speelplaats van de school. Omstreeks 12.00 u. komen de kinderen terug aan in de school. De reiskosten worden vergoed door het gemeentebestuur. Aan de ouders wordt er een bijdrage gevraagd van 3 EURO. In dit bedrag is het bezoek aan de fruitveiling en een stuk fruit begrepen.

Wat neem ik mee?
 
- Laarzen ( we wandelen in het natte gras tussen de fruitbomen )
- Regenkledij voorzien

De juffen zijn nog op zoek naar enkele ouders om de kleuters mee te begeleiden. Ouders die interesse hebben, spreken best op voorhand de kleuterjuf aan.

Vriendelijke groeten,
 
Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).  Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u nog speciale zaken te melden voor de juf, dan kan u dit hier noteren:

Ondergetekende, ..................................................vader/moeder/voogd  van............................bevestigt dat zijn/haar kind
 
O mag deelnemen aan de schoolreis  
O niet mag deelnemen aan de schoolreis.   

Handtekening ouders,

Share