Uitstap Speelbos Heverlee kleuters Hoegaarden

Beste ouders,

Volgende maand werken de kleuterjuffen een ganse week rond het thema "het bos". Omdat kinderen vaak veel meer leren wanneer ze zelf de dingen kunnen waarnemen, ontdekken en beleven, wordt er door de school op maandag 1 oktober 2018 een uitstap georganiseerd naar het Speelbos te Heverlee.

's Middags eten de kleuters hun boterhammen op in de binnenspeeltuin 'Speelmijntje' in Diest waar ze zich in de namiddag verder kunnen uitleven. 
De vervoerskosten  worden door het gemeentebestuur vergoed. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd van 4 euro.

Vertrek? 8.30 stipt op school
Terugkomst? Om 16.00 aan Sporthal Hoegaarden
Wat moet ik meenemen?

- een koekje en een drankje
- lunchpakket
- aangepaste kledij of regenkledij bij minder goed weer
- laarzen of stapschoenen

De juffen zijn nog op zoek naar enkele ouders die de kleuters mee willen begeleiden. Ouders die interesse hebben, laten dit zo snel mogelijk weten aan de kleuterjuffen, want het aantal plaatsen is beperkt.

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx
Beleidsondersteuner

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

--------------------------------------------------------------------------------

Heeft u nog speciale zaken te melden voor de juf, dan kan u dit hier noteren:

Ondergetekende, ................................................................................vader/moeder/voogd
van......................................................................bevestigt dat zijn/haar kind

O mag deelnemen aan de schoolreis 
O niet mag deelnemen aan de schoolreis.
O ik kom om 16.30u mijn kind aan de sporthal afhalen.
O mijn kind moet naar Stekelbees.  

Handtekening ouders,

Share