Schoolreis kleuters Outgaarden

Beste ouders,

Op vrijdag 26 april 2019 gaan de kleuters van Outgaarden op schoolreis naar het dierenpark ‘ Le Monde Sauvage’.

De kleuters worden stipt om 8.30 verwacht op de speelplaats van de school. Omstreeks 15.00 u. komen de kinderen terug aan in de school.

De reiskosten worden gedeeltelijk vergoed door het gemeentebestuur. Aan de ouders wordt er een bijdrage gevraagd van  16 euro.

Wat moet mijn kind meenemen?

- lunchpakket
- 2 drankjes (brikjes a.u.b.)
- 10-uurtje

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
directeur

De juffen zijn nog op zoek naar enkele ouders die de kleuters mee willen begeleiden. Ouders die interesse hebben, laten dit zo snel mogelijk weten aan de kleuterjuffen, want het aantal plaatsen is beperkt.

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u nog speciale zaken te melden voor de juf, dan kan u dit hier noteren/

----------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende,

................................................................vader/moeder/voogd

van...........................................................bevestigt dat zijn/haar kind

O mag deelnemen aan de schoolreis 
O niet mag deelnemen aan de schoolreis.
O ik kom om 15.30 mijn kind afhalen aan de schoolpoort
O mijn kind moet naar Stekelbees.    

Handtekening ouders,

Share