Schoolreis 1ste graad

Beste ouders,

Op maandag 24 juni 2019 gaan de kinderen van de eerste graad op schoolreis. De kinderen zullen een bezoek brengen aan Planckendael.
De kinderen worden stipt om 8.30 verwacht op de speelplaats van de school. Onder leiding van de juffen begeven ze zich naar de parking van de sporthal. Omstreeks 17.00 komen alle kinderen terug aan op de sporthal. Daar kan u uw kind afhalen.

Gelieve ten laatste tegen vrijdag 21 juni 2019 te willen bevestigen of uw kind aan de schoolreis mag deelnemen of niet.
Het vervoer wordt gedeeltelijk betaald door het gemeentebestuur. Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd van 18 EURO. In dit bedrag is de toegang, vervoer en een drankje begrepen.

Wat neemt mijn kind mee?

- rugzakje
- lunchpakket / 10-uurtje
- enkele drankjes
- regenkledij  ( alleen nodig bij regenweer )

Vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Ondergetekende,

......................................................................vader/moeder/voogd

van..........................................................bevestigt dat zijn/haar kind

*mag deelnemen aan de schoolreis 
*niet mag deelnemen aan de schoolreis.

O Ik kom om 17.00 mijn kind aan de sporthal afhalen.
O Mijn kind moet naar Stekelbees.

Heeft u nog speciale zaken te melden voor de juf, dan kan u dit hier noteren:

............................................................................................................…

Datum: ..............................  Handtekening: ...................................

Share