Receptie zesde leerjaar

Geachte ouders,

Het schooljaar loopt stilletjes aan op z' n einde. Tijd voor de leerlingen van het zesde leerjaar om hun getuigschrift in ontvangst te nemen en afscheid te nemen van de basisschool.

U wordt op donderdag 27 juni 2019 om 19.00 in de grote zaal van de hoofdschool verwacht. Om 19.15 zullen de schepen van onderwijs, de directeur, de voorzitter van de schoolraad en de leerkrachten van het 6de leerjaar de kinderen toespreken gevolgd door een  receptie. Tijdens deze avond worden eveneens de getuigschriften uitgereikt.

Mag ik u vragen om onderstaande strook terug te bezorgen aan de juf of meester voor 15 juni 2019.

Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Share