Schoolreis kleuters Hoegaarden /
instapklas & 1ste kleuterklas

Beste ouders,

Op maandag 21 september 2020  gaan de kinderen van de  kleuterschool op schoolreis naar de kinderboerderij 'Het ollemanshoekje' te Herselt.
De kleuters worden stipt om 8.30u verwacht op de speelplaats van de school. Omstreeks 16.15 u. komen de kinderen terug aan op school en worden zoals gewoonlijk afgehaald aan de polyvalente zaal.

De reiskosten worden vergoed door het gemeentebestuur. Aan de ouders wordt er een bijdrage gevraagd van 10 EURO. In dit bedrag zijn de toegang en een wafel begrepen. Dit bedrag zal later gefactureerd worden.

Gelieve ten laatste tegen vrijdag 18 september 2020 te willen bevestigen of uw kind aan de schoolreis mag deelnemen of niet.

Wat moet mijn kind meenemen?

- lunchpakket + enkele drankjes in een rugzakje
- koek als vieruurtje
- eventueel regenkledij

Vriendelijke groeten,

Nathalie Vleminckx        
beleidsmedewerker

 -------------------------------------------------------------------------------------

De ouders van ....................................................................geven de toestemming aan hun kind om deel te nemen aan de schoolreis.          

Share