Bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij.

Beste ouders,

Op vrijdag 29 oktober 2021 brengen de leerlingen van het vijfde leerjaar een bezoek aan de Tiense suikerraffinaderij. Ze krijgen er het volledige proces van suikerbiet tot klontje te zien. De leerlingen vertrekken om 8.30 u. aan de Polder en zijn terug omstreeks 11.30 u. Dit bezoek is gratis, de gemeente Hoegaarden betaalt het vervoer.

Gelieve uw kind op die dag van aangepaste kledij te voorzien:
• Stevige schoenen
• Kledij dat vuil mag worden

Met vriendelijke groet,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Share