Bestuur Oudervereniging Schooljaar 2022-2023

Voorzitter: Mevr. Els Bollen
Ondervoorzitter: Mevr. Lien Van Echelpoel
Secretaris: Mevr. Elien Renders
Penningmeester: Mevr. Veerle Henckens

e-mailadres: oudervereniging@gbshoegaarden.be

 

Volg de Oudervereniging op Facebook

Facebook Oudervereniging GBS Hoegaarden

 

De Oudervereniging

“De oudervereniging gemeentelijke basisschool Hoegaarden”
is een feitelijke vereniging die erkend wordt door de inrichtende macht
van de gemeente Hoegaarden.

 Wat doet de oudervereniging ?

Doelstelling van de Oudervereniging

Ten bate van de opvoeding en van de harmonische ontwikkeling van de kinderen in het algemeen en van de schoolopvoeding van de kinderen in het bijzonder, mits eerbiediging van het pedagogisch project, wil de oudervereniging:
• Bijdragen tot de bevordering van een goede samenwerking tussen
  huisgezin en school.
• De school maximaal ondersteunen bij initiatieven van de schooldirectie.
• De ouders begeleiden in hun samenwerking met de school en hen gevoelig
  maken van hun sociale culturele en opvoedings-verantwoordelijkheden ten
  aanzien van de school waarop zij beroep doen.
• Via kindgerichte initiatieven de ouders ondersteunen in hun
  verantwoordelijkheid en zorg voor de opvoeding en onderwijs.
• De ouders bijstaan in het opnemen van hun verantwoordelijkheid in
  verband met participatie en medezeggenschap schoolraad.

De werking van de Oudervereniging

Onze oudervereniging is een schoolgebonden entiteit, op vrijwillige basis in de vorm van een feitelijke vereniging.  Zij is georganiseerd door, en bestaande uit, ouders van kleuters en leerlingen, of mensen die een duurzame band met de school hebben.  De vereniging komt onder leiding van een gekozen bestuur samen en werkt rond schoolgebonden aangelegenheden.       (meer hierover in onze statuten)

Share